Geodetska uprava HNŽ: Zemljopisne karte školama i učenicima 4. razreda | Hercegovina.Info

Geodetska uprava HNŽ: Zemljopisne karte školama i učenicima 4. razreda

Pregledne karte u mjerilu 1:100 000 izrađene su kao zidne karte i distribuirat će se u sve osnovne škole Županije. Na karti su prikazane granice dijela države BiH, entiteta, Županije i svih općina, označena sjedišta općina, naseljena mjesta, prometnice, rijeke i ostali sadržaj koji definiraju prostor Županije.

Po jedan primjerak karte mjerila 1:200 000 dobit će učenici četvrtih razreda u svim osnovnim školama u Županiji. Ova karta urađena je kao radna bilježnica formata A4. Karta, pored sadržaja koje ima zidna, sadrži posebno označena mjesta prirodnih i povijesnih atrakcija u Županiji, te njihov kratki opis s osnovnim podacima o svakoj atrakciji.

Ravnatelj Uprave Ivan Lesko i djelatnici Uprave posjetit će sljedećih dana sve osnovne škole u HNŽ, uručiti primjerke karata i tom prigodom održati kratke prezentacije za učenike u svezi s nastajanjem topografskih karata, osnovne pojmove o geodeziji i geodetima i njihovom doprinosu stvaranju karata, te sadržaju karte.

„Nadamo se kako će ovaj naš Projekt rezultirati obrazovnim postignućima, odnosno pomoći nastavnicima i učenicima da upoznaju izgled i posebnosti zavičaja, ali i da nauče čitati kartu i možda požele za svoje profesionalno opredjeljenje, u nastavku školovanja, izabrati upravo geodeziju", izjavio je ravnatelj Lesko.

Ostali zainteresirani korisnici ove karte, u analognoj i digitalnoj formi, mogu dobiti u prostorijama Uprave (Stjepana Radića 3, Mostar).

Vlada HNŽ