Geodetska uprava HNŽ: Zemljopisne karte školama i učenicima 4. razreda

Pregledne karte u mjerilu 1:100 000 izrađene su kao zidne karte i distribuirat će se u sve osnovne škole Županije. Na karti su prikazane…