FPMOZ: Sporazum o međusobnoj suradnji sa poslovnim parkom SPARK d.o.o Mostar i udrugom Hello World Mostar

FPMOZ: Sporazum o međusobnoj suradnji sa poslovnim parkom SPARK d.o.o Mostar i udrugom Hello World Mostar

... potpisati će Sporazum o međusobnoj suradnji sa poslovnim parkom SPARK d.o.o Mostar i udrugom Hello World Mostar.

Potpisivanje Sporazuma održati će se u 11 sati u prostorijama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru .

Osnovni ciljevi uspostave ove suradnje jeste:
- unaprijediti idividualne i grupne kontakte osoblja obje ugovorne strane;
-stvarati prilike i mogućnosti za angažman osoblja Fakulteta i SPARK -a u međusobno dogovorenim projektnim aktivnostima;
- omogućiti priliku studentima za sudjelovanje u projektnim aktivnostima, kao i potporu razvoju njihovih znanja i vještina;
- razvijati i poticati međusobne projekte i istraživački rad;
- poticati ostale aktivnosti u skladu s temeljnim ciljevima sporazumnih strana, a za koje obje strane smatraju da će im koristiti;