FOTO/VIDEO  FPMOZ: Predstavljamo studij Predškolski odgoj

Dječja kolonija
Danas predstavljamo studij Predškolski odgoj.


CIJENJENI MATURANTI - BUDUĆI STUDENTI
Nalazite se u prijelomnom razdoblju vašeg života  koji će vam uvelike kreirati budućnost. Znamo da uskoro završavate vaše srednjoškolsko obrazovanje i da vam se postavljaju brojna životna pitanja, a jedno od njih je, u svakom  slučaju, i pitanje što i na  koji način studirati. Mi vam između brojnih studija  na Sveučilištu u Mostaru nudimo mogućnost da se odlučite za Studij predškolskoga odgoja. U ovom kratkom prikazu želimo vam pružiti osnovne informacije o Studiju predškolskoga odgoja na  Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

O STUDIJU PREDŠKOLSKOGA ODGOJA
Četverogodišnjim studijem predškolskoga odgoja osposobljavaju se odgojitelji predškolske djece za rad u:

standardnim predškolskim programima i nekim kraćim programima u predškolskim institucijama. Predškolski odgojitelj studijem stječe inicijalnu stručnu kompetenciju koja mu omogućuje samostalno planiranje, provedbu i evaluaciju standardnih i nekih kraćih predškolskih programa te bi se na tržištu rada mogao zapošljavati u javnim i privatnim predškolskim institucijama koje provode navedene programe.

Završeni studenti stječu pravo neposrednog zapošljavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja za odgojni rad s djecom od navršenog trećeg mjeseca života do polaska u školu.

Završetkom studija student stječe naziv prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja.

TRAJANJE STUDIJA
Preddiplomski studij traje osam semestara (četiri godine) i završetkom studija stječe se stupanj prvostupnik/prvostupnica predškolskoga odgoja.
Studenti mogu nastaviti studij na diplomskom studiju u trajanju od dva semestra ( jedna godine) i po završetku studija stječu zvanje magistra/magistre predškolskoga odgoja.

NAČIN STUDIRANJA
Redovit studij (uz potporu ministarstva)
Redoviti studij uz plaćanje (samofinanciranje)
Izvanredni studij

UVJETI UPISA
• Završena srednja četverogodišnja škola
• položen razredbeni ispit

Razredbeni postupak
Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju uspjeha iz srednje škole, te na vrednovanju uspjeha na razredbenom ispitu.Razredbeni ispit se sastoji od testa opće kulture i hrvatskoga jezika, usmenog ispita iz glazbene kulture i praktičnog rada iz likovne kulture.Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određenoga upisnim kvotama.

Preporučena literatura za razredbeni postupak je sljedeća:
• gimnazijski udžbenici i zbirke, te priručnici.

Popis kolegija na preddiplomskom Studiju predškolskoga odgoja
• Hrvatski jezik
• Osnove informatike
• Uvod u razvojnu psihologiju
• Filozofija odgoja i obrazovanja
• Glazbena kultura s praktikumom
• Engleski jezik ili Njemački jezik
• Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3 i 4
• Osnove pedagogije• Dječja književnost 1 i 2
• Predškolska pedagogija 1 i 2
• Vokalno-instrumentalni praktikum
• Psihologija djetinjstva
• Filmska, radio i tv kultura
• Uvod u književnost
• Pedagoška psihologija
• Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
• Metodika glazbene kulture 1, 2 i 3
• Likovna kultura s metodikom
• Metodika likovne kulture 2 i 3
• Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1, 2 i 3
• Lutkarstvo i scenska kultura
• Pedagogija djece s posebnim potrebama
• Metodika hrvatskoga jezika 1, 2 i 3
• Metodika predškolskog odgoja 1, 2 i 3
• Zaštita zdravlja i njega predškolske djece
biteljska pedagogija
• Stručno pedagoška izobrazba 1, 2 i 3
• Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja
• Računalo u učenju i poučavanju
• Matematika 1 i 2
• Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
• Metodika likovnog odgoja
• Didaktika
• Engleski jezik u struci 1 i 2
• Metodika upoznavanja okoline
• Kultura izražavanja
• Izrada završnog rada
Izborni kolegiji:
• Etika
• Likovna radionica
• Zaštita okoliša
• Mediji i zaštita maloljetnika
• Likovna umjetnost na tlu BiH i Hrvatske od
prapovijesti do kraja XX. stoljeća
• Dječje likovno stvaralaštvo
• Logika
• Partnerstvo obitelji i vrtića
• Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

POPIS KOLEGIJA NA DIPLOMSKOM STUDIJU PREDŠKOLSKOGA ODGOJA
• Akademsko pisanje
• Integrirani predškolski kurikulum
• Akcijska istraživanja
• Projektno učenje u dječjem vrtiću
• Osnove pedagogijske statistike
• Razvoj dječjih socijalnih kompetencija
• Metodika razvoja početnih matematičkih
pojmova
• Menadžment ustanova predškolskog odgoja
• Samostalna stručna praksa
• Izrada diplomskog rada
Izborni kolegiji:
• Domska pedagogija
• Filozofija znanosti
• Interkulturalizam u ranom i predškolskom odgoju
i obrazovanju
• Pravo u svakodnevici
• Pedagogija cjeloživotnog učenja