FOTO  FPMOZ: Predstavljamo studij Matematike

fpmoz
Danas predstavljamo studij Matematike:

Nalazite se u prijelomnom razdoblju vašega života koji će vam uvelike kreirati budućnost. Znamo da uskoro završavate srednjoškolsko obrazovanje i da vam se postavljaju brojna životna pitanja, a jedno od njih je, u svakom slučaju, i pitanje što biste i na koji način studirati. Mi vam među brojnim studijima na Sveučilištu u Mostaru nudimo mogućnost studiranja matematike. U ovom kratkom prikazu želimo vam pružiti osnovne informacije o studiju matematike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

O STUDIJU MATEMATIKE

Matematika je temeljna znanost tradicionalno povezana s fizikom i tehničkim znanostima. U novije vrijeme uključena je u razvoj informatičkih tehnologija i sve više u ekonomiju, medicinu i druge znanosti. U studiju matematike se stručni matematički sadržaji realiziraju kroz obvezne i izborne kolegije. Dopunjuju se metodičkim i pedagoško-psihološkim sadržajima. Cilj ovog studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje matematičkog znanja na mlade naraštaje. Studij završava izradom diplomskog rada koji je samostalna obrada nekog znanstvenog ili stručnog problema.

TRAJANJE STUDIJA

Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine). Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine), i upisuje se nakon završenog preddiplomskog studija.
Nakon završenog dodiplomskog studija stječu se znanja i sposobnosti za obavljanje pomoćnih poslova u laboratorijima u raznim tvrtkama, školama i drugim sličnim organizacijama i ustanovama, a nakon diplomskog studija znanja koja imaju široku stručnu i znanstvenu primjenu prvenstveno u školskim obrazovnim i u znanstveno istraživačkim ustanovama, u bankama, osiguravajućim društvima i sl.
Program studija matematike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru rađen je prema programima srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji su usporedivi s programima istovjetnih studija na više vodećih europskih i američkih sveučilišta. Studij matematike ustrojen je jednopredmetno i dvopredmetno. Dvopredmetnost je u skladu sa interdisciplinarnošću matematike, ali i sa stanjem na tržištu rada. Dakle, studij matematike možete upisati ako jednopredmetni studij matematike ili u kombinaciji sa sljedećim studijima:

Matematika-fizika

Matematika-informatika

Nakon završetka razredbenoga postupka u I. (srpanjskom) roku raspisuje se natječaj za preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku. Vrijeme upisa određuje se odlukom Senata Sveučilišta i objavljuje u natječaju.

UVJETI UPISA
Završena srednja četverogodišnja škola i položen razredbeni ispit.

RAZREDBENI POSTUPAK

Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određenog upisnim kvotama. Preporučena literatura za razredbeni postupak iz matematike (prijamni ispit) je sljedeća: gimnazijski udžbenici i zbirke, te priručnici.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: http://fpmoz.sve-mo.ba/