FOTO  FPMOZ: Počela Međunarodna znanstvena konferencija

...Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Studij pedagogije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu Odsek za pedagogiju i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Konferencija će se održati u prostorijama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, počevši od jutros . do 23. ožujka 2013. godine.

Ciljevi konferencije su:

kritički razmotriti i vrednovati dosege pedagogije u kontekstu neoliberalizma, europeizacije i globalizacije
razmotriti doprinose pedagogije unaprjeđenju institucionalne i izvaninstitucionalne odgojno-obrazovne prakse
identificirati teorije i istraživačke pristupe odgoju i obrazovanju koji pridonose unaprjeđenju pedagogije

Konferencija je izazvala iznimno veliko zanimanje. Prijavilo se preko 200 sudionika iz različitih država (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bugarska, Grčka, Kazakhstan, Rusija, Turska, Engleska) koji će izlagati svoje radove u okviru tematskih područja:

1. Pedagogija, politike obrazovanja i odgojno-obrazovna praksa u eri neoliberalizma

2. Učinci europeizacije i globalizacije na pedagogiju i nacionalne odgojno-obrazovne sustave

3. Pedagogija i promicanje aktivnog građanstva u višekulturnom demokratskom društvu

4. Pedagogijski pristup vrednovanju, samovrednovanju i osiguranju kvalitete odgoja i obrazovanja

5. Teorije i istraživački pristupi odgoju i obrazovanju u službi unaprjeđenja pedagogije

6. Pedagogija, nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i novi mediji u odgoju i obrazovanju

7. Pedagogija cjeloživotnog učenja i razvoj profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika

U sklopu konferencije održat će se Znanstveni okrugli stol pod nazivom:

„Uloga pedagoga, odgojitelja i učitelja u unaprjeđivanju odgoja i obrazovanja"

Način rada: plenarna predavanja, skupne rasprave i plenarno zaključivanje

Svečano otvaranje Konferencije upriličeno je jutros u multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Mostaru.
Pozdravne govore održali su:

dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru

dr. sc. Zoran Primorac, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

dr. sc. Olivera Gajić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Mladen Bevanda, odsjek za Pedagogiju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

U ime gospodina Vjekoslava Bevande, predsjedatelja Vijeća ministara BiH Eugen Šušak

U programu svečanog otvaranja sudjelovao je Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Mostaru.

hercegovina.info