FPMOZ: Međunarodna znanstvena konferencija

......zajednički organiziraju MEĐUNARODNU ZNANSTVENU KONFERENCIJU u Mostaru.

Konferencija će se održati u prostorijama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, od 21. do 23. ožujka 2013. godine.

Ciljevi konferencije su:

kritički razmotriti i vrednovati dosege pedagogije u kontekstu neoliberalizma, europeizacije i globalizacije
razmotriti doprinose pedagogije unaprjeđenju institucionalne i izvaninstitucionalne odgojno-obrazovne prakse
identificirati teorije i istraživačke pristupe odgoju i obrazovanju koji pridonose unaprjeđenju pedagogije

Konferencija je izazvala iznimno veliko zanimanje. Prijavilo se preko 200 sudionika iz različitih država (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bugarska, Grčka, Kazakhstan, Rusija, Turska, Engleska) koji će izlagati svoje radove u okviru tematskih područja:

1. Pedagogija, politike obrazovanja i odgojno-obrazovna praksa u eri neoliberalizma

2. Učinci europeizacije i globalizacije na pedagogiju i nacionalne odgojno-obrazovne sustave

3. Pedagogija i promicanje aktivnog građanstva u višekulturnom demokratskom društvu

4. Pedagogijski pristup vrednovanju, samovrednovanju i osiguranju kvalitete odgoja i obrazovanja

5. Teorije i istraživački pristupi odgoju i obrazovanju u službi unaprjeđenja pedagogije

6. Pedagogija, nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i novi mediji u odgoju i obrazovanju

7. Pedagogija cjeloživotnog učenja i razvoj profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika

 

U sklopu konferencije održat će se Znanstveni okrugli stol pod nazivom:

„Uloga pedagoga, odgojitelja i učitelja u unaprjeđivanju odgoja i obrazovanja"

Način rada: plenarna predavanja, skupne rasprave i plenarno zaključivanje.

Svečano otvaranje Konferencije bit će upriličeno u četvrtak, 21. ožujka 2013. godine u 10:00 sati u multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b.

Pozdravne govore održat će:

 dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru

 dr. sc. Zoran Primorac, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

 dr. sc. Olivera Gajić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 dr. sc. Mladen Bevanda, odsjek za Pedagogiju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

 gospodin Vjekoslav Bevanda, predsjedatelj Vijeća ministara BiH.

U programu svečanog otvaranja sudjeluje Akademski pjevački zbor Sveučilišta u Mostaru.

S obzirom na to da nastojimo kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada, uvjereni smo da će ova Konferencija pridonijeti afirmaciji i dignitetu pedagogije na Sveučilištu te da će biti snažan poticaj razvoju znanstveno-istraživačkog rada u odgoju i obrazovanju.