Državno ministarstvo izdvojilo 1,194.000 KM za održivi povratak

Memorandum se, među ostalim, odnosi na sanaciju komunalne i socijalne infrastrukture te zapošljavanja povratnika.  Za općine s područja RC Mostar u 2010. godini odobreno je 40 projekata iz oblasti održivog povratka koji se odnose na sanaciju komunalne i socijalne infrastrukture i zapošljavanja povratnika.

Potrebe u RC-a Mostar su daleko veće jer se i u samom središtu tog centra nalazi niz porušenih stambenih objekata za čiju su sanaciju potrebna značajnija materijalna sredstva.   Glede održivosti povratka, ministar Halilović je dodao kako su prisutni sve izraženiji problemi održivosti povratka, posebice kod zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika. Taj bi se problem, kao i sva pitanja vezana za Aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, po njegovom mišljenju, trebao riješiti Revidiranom strategijom za provedbu Aneksa 7 Daytonskog sporazuma.

KakoGrad Mostar još ima puno potreba po pitanju obnove i povratka, složio se i gradonačelnik Bešlić, te izrazio nadu da će se Revidiranom strategijom ti projekti brže rješavati i da će Mostar u iduće četiri godine uspješno riješiti sva pitanje vezana za povratak i obnovu porušenih stambenih objekata.