Dr. Tomić: Otvaranje Fakulteta farmacije u Mostaru veliki je događaj za regiju

-Upisano je 17 studenata, a prijamnom ispitu pristupilo je 30 studenata. Mislim da bi zainteresiranost bila i veća da se prijamni ispit mogao organizirati u lipnju. Naime, suglasnosti za otvaranje Farmaceutskog fakulteta od pet županija koje su osnivači Sveučilišta dobili smo tek u srpnju. Nakon toga smo se upisali u sudski registar, tako da fakultet pravno postoji tek od srpnja. Nakon upisa u sudski registar, ponovno smo tražili suglasnosti od nadležnih ministarstava za upis studenata. Sve suglasnosti smo realizirali početkom rujna, tako da smo mogli raspisati natječaj za upis studenata. Mislim da je ovo veliki događaj za regiju i da treba uložiti veliki napor da Farmaceutski fakultet bude na visokoj razini-kazala je dr. Tomić u intervju za Pogled.ba, te dodala kako je cijena jednog semestra je 1500 KM.

-Naime, cijena je nešto viša jer je ovaj fakultet vrlo skup, a imamo samo 15 studenata koji participiraju u troškovima studija. Sredstva koja dobivamo za rad fakulteta su minimalna, tako da moramo tražiti veći broj donacija da bi fakultet opstao. Mislim, da smo čekali da se svi uvjeti ispune, da ovaj fakultet nikada ne bi bio otvoren. Velika potpora Farmaceutskom fakultetu je PMF u Mostaru, dodaja je ona.

Govoreći o profesorskom kadru kazala je kako je prodekan za nastavu je prof. dr. Juraj Geber, akademik, dugogodišnji djelatnik Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu, Prodekan za financije je prof.dr.sc. Zoran Primorac, dekan PMF-a u Mostaru, te kako je kadar jednim dijelom domaći, a veći broj profesora dolazi s Farmaceutskog fakulteta iz Zagreba.

Mislim da nam je suradnja s Farmaceutskim fakultetom iz Zagreba u ovom trenutku neophodna, a naša najvažnija zadaća je edukacija domaćeg kadra-naglasila je dr. Tomić te dodala kako će Farmaceutski fakultet jedan dio nastave i laboratorijskih vježbi, koji je vezan uz medicinske predmete, organizirati na Medicinskom fakultetu, a ostali predmeti će se izvoditi u predavaonicama i laboratorijima PMF-a u Mostaru.

Dr. Monika Tomić je rođena u Mostaru. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Širokom Brijegu. Medicinski fakultet završila 1987. godine u Sarajevu. Nakon toga završila specijalizaciju iz interne medicine u KBC-u Rebro, Zagreb 1998., a subspecijalizaciju iz nefrologije završila u KB-u Dubrava, Zagreb 2003.

Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo završila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998., te magistrirala na istom 2003. godine. Doktorat dolazi u rodni Mostar, gdje je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. To je ujedno bio i prvi doktorat na Medicinskom fakultetu u Mostaru, 2005.

U karijeri je obavljala više različitih dužnosti, bila je predstojnica Klinike za unutarnje bolesti KB-a Mostar od 2006. godine. Radila je i kao asistentica na Medicinskom fakultetu, od osnivanja Medicinskog fakulteta do 2006., nakon čega je napredovala za docenta, a od 2010. godine je izvanredni profesor. Objavila je veliki broj stručnih i znanstvenih radova, a organizatorica je većeg broja znanstvenih i stručnih skupova.

( K.M. Dnevnik.ba)