Aluminij završio 2011. godinu s dobiti od gotovo 1,2 milijuna KM

Aluminij završio 2011. godinu s dobiti od gotovo 1,2 milijuna KM
U podnesenomu izvješću stoji kako je mostarska tvornica prošlu godinu završila s dobiti u iznosu od 1.194.994,99 KM, a na Nadzornomu je vijeću odlučeno cjelokupan taj iznos položiti u fond zakonskih rezervi.

Prema podatcima iz Izvješća Vijeća za reviziju, koje potpisuju predsjednica Mara Goluža i članovi Stanislav Komadina i Vesna Pehar, financijska su izvješća, u svim materijalno značajnim aspektima, pokazala objektivan i realan financijski položaj Aluminija na dan 31. prosinca 2011. godine, jednako kao i ishod poslovanja i promjene u novčanim tijekovima i kapitalu.

- Sva su izvješća sukladna odredbama Međunarodnih standarda o obveznomu izvješćivanju i Međunarodnim računovodstvenim standardima koje se primjenjuje u FBiH od 1. siječnja 2006. godine - stoji u Izvješću.