Aluminij d.d. Mostar dobio Upravu za sljedeće četiri mandatne godine

Članovi Nadzornoga vijeća Aluminija d.d. Mostar na četvrtoj su sjednici toga tijela jednoglasno usvojili ponuđeni Program rada Uprave Aluminija d.d. Mostar za predstojeće razdoblje, s naglaskom na 2011. godinu. S riječima priznanja i pohvale za uložene napore nove uprave Društva, zahvaljujući kojima su značajno smanjeni očekivani gubitci, a prvi mjesec ove godine ponudio nadu u konačno prevladavanje krize, na sjednici su donijeli odluke o razrješenju dužnosti v.d. direktora Društva Ive Bradvice i v.d. izvršnih direktora Željka Borasa i Mladena Galića te o njihovu imenovanju za Upravu Aluminija u predstojećemu četverogodišnjem mandatnom razdoblju.

- Ova je uprava u vrlo kratkomu razdoblju od njihova imenovanja, 3. prosinca prošle godine, pokazala kako zna voditi mudru politiku koja već sada daje izvrsne rezultate i obećava njihov kvalitetan program provesti u cijelosti. Držim kako nema razloga čekati krajnji rok za prijelazno razdoblje od pola godine i kako, praktično, našim usvajanjem ovoga plana kojim je predviđeno zaključenje 2011. godine s pozitivnim financijskim ishodom, znači i opravdanost i povjerenje za imenovanje gospodina Bradvice na mjesto direktora Društva, zajedno s timom kojega je predložio - kazao je predstavnik ino kapitala u Nadzornomu vijeću Aluminija Niko Kuliš, s čime su se jednoglasno složili i drugi članovi toga tijela te su odmah izglasali usvajanje spomenutih odluka, u nazočnosti javnoga bilježnika, kako Zakon i propisuje.
Između ostaloga, članovi NV-a su usvojili Elaborat o popisu imovine, sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine, kao i Izvješće neovisnoga revizora u pogledu vlasničke strukture kapitala u Aluminiju, za razdoblje od 1998. godine do 31. prosinca 2010. godine.

Usvojena je i Odluka o provedbi neophodnih i zakonom obvezujućih aktivnosti u svezi s redovitim liječničkim pregledima djelatnika Aluminija, sukladno i Pravilniku o zaštiti na radu Aluminiju, te će ugovor, kao i ranijih godina, biti sklopljen s Domom zdravlja Mostar.