Svjedočanstvo iz Međugorja : Međugorje me promijenilo

...večernje klanjanje u ljetno vrijeme u 22 sata i osjećaj Božje prisutnosti. Kad sam se vratio u Irsku zvao sam svećenike na telefon i počeo se zanimati za Isusovu prisutnost u Euharistiji, ali nisam dobio potpune odgovore. Moja prijateljica Lucy mi je spomenula knjigu Scotta Hahna ''Rim slatki dom'' , koju sam pročitao i u kojoj on govori o svom obraćenju sa protestantizma na katoličku

vjeru. Spomenuo je Ivana VI. koji je isticao riječi : '' Jedite moje Tijelo, pijte moju Krv i imat ćete život vječni.'' Mnogi Kristovi sljedbenici su ga napustili i Ivan VI. objašnjava da su Kristove riječi bile samo simbolika On bi ih pozvao da se vrate, ali On ih pušta da idu jer je mislio ono što je rekao. To je Međugorje značilo za mene, učenje Isusove prisutnosti u Euharistiji koja je temelj kršćanstva i koja je rođena u kršćanstvu. Na tome sam jako zahvalan našoj Gospi. Od tada sam se pridružio ''Marijinoj legiji'' u Dublinu i tamo sam naučio puno o Mariji. To me i danas dovodi ovdje, sedmi put, i osjećam zahvalnost. ''Marijina legija'' mi je puno pomogla da se promijenim, da naučim neka pravila i odredbe, da se naučim disciplini kako bi si omogućio nutarnju promjenu. Te unutarnje promjene postanu vidljive i na vanjskim stvarima, u poslu koji radite. U tome mi je u prvom redu pomoglo Međugorje, a onda i ''Marijina legija'' da stvorim blizak odnos s Gospom.

Radio MIR Medugorje