Priopćenje za javnost povodom Otvorenog pisma koje je upućeno ispred MZ Bijakovići i MZ Međugorje

Medjugorje
Medjugorje
...kao načelnik općine Čitluk dajem sljedeće Priopćenje za javnost. U prvom redu sam neugodno iznenađen postupanjem pojedinaca u vijećima mjesnih zajednica Bijakovići i Međugorje koji su u Otvorenom pismu upućenom javnosti iznijeli više neistinitih, neprovjerenih i proizvoljnih informacija u cilju obmanjivanja javnosti prvenstveno žitelja Bijakovića i Međugorja, ali i cijelog Brotnja!

Za odgovor na ovakvo Otvoreno pismo zasigurno bi trebao jedan širi prostor, ali detaljnije informacije kao i svi podaci već sada su dostupni javnosti i bit će javno objavljeni na službenoj web stranici općine Čitluk: www.citluk.ba

Suradnja s ovim mjesnim zajednicama je bila dobra, ali Općina Čitluk ne može i neće pristati da se određeni radovi u mjesnim zajednicama izvode bez prethodno provedene procedure odabira izvođača sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, kao što su pojedinci iz vijeća mjesnih zajednica ranije to tražili.

Radi istinitog informiranja javnosti navesti ću samo neke podatke o prikupljenim i utrošenim sredstvima koje se tiču obje mjesne zajednice i koje sam predsjedniku Vijeća Mz Međugorje na njegovo traženje u mjesecu ožujku ove godine dostavio, a s kojim očito šira javnost nije upoznata.

Iz dostavljenih podataka je vidljivo da je temeljem dodijeljene zemlje sukladno javnim natječajima, plaćenih građevnih dozvola i prihoda od legalizacije naplaćeno 1.364.025,25 KM, a istovremeno je u ove dvije mjesne zajednice uloženo 2.187.436,25 KM, od toga: na račune ove dvije mjesne zajednice uplaćeno je 56.492,52 KM (još uvijek nisam dobio izvješće o utrošku tih sredstava!), za javne radove putom Javnog poduzeća Broting plaćeno je 294.539,40 KM, za novu priključnu cestu osigurali smo sredstva u iznosu od 1.327.413,15 KM, u infrastrukturu u Gospodarskim zonama 192.760,58 KM, te za otkup zemljišta za proširenje groblje Kovačice i raskrižje Tromeđa iznos od 316.230,60 KM. Isto tako napominjemo da naprijed navedena financijska sredstva nisu isplaćena iz namjenskih sredstava "ekološke pristojbe" i "vinjete"! A također nije iskazan projekt kanalizacije u ovim mjesnim zajednicama koji je trenutno u tijeku, a sveukupna vrijednost ovog projekta s dodatnim pročistačem otpadnih voda za Međugorje i Bijakoviće, s prepunom stanicom, tlačnim vodom iznosi cca 4. milijuna maraka. Moramo ovdje napomenuti da se Općina Čitluk dijelom kreditno zadužila kako bi mogla financirati ovaj projekt za kanalizaciju naselja Čitluk, Međugorje i Bijakovići.

Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima od "ekološke pristojbe" i "vinjete", je dostavljeno povjerenstvima koja su sukladno odluci Općinskog vijeća Čitluk imenovana od strane općinskog načelnika i u kojima se nalaze predstavnici navedenih mjesnih zajednica i koja su dostupna javnosti.

Odluka o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju koju je donijelo Općinsko vijeće Čitluk je donesena temeljem odredbi Zakona o građenju HNŽ, i odnosi se na područje cijele općine, a ne samo za ove mjesne zajednice. Smatram da je to jedini način da objekti mogu dobiti uporabnu dozvolu i trajno rješenje za obavljanje djelatnosti. Isto tako želim upoznati da postoji već dugo vremena općinska odluka kojom su svi domaći investitori oslobođeni plaćanja naknade za građevnu dozvolu za površinu od 200 m2 stambenog prostora na ime učešća u izgradnji temeljne komunalne infrastrukture.

1. Odluka o cijeni vode i Odluka o odvozu smeća su legalno donesene od strane Općinskog vijeća Čitluk i dostupne su na web stranici općine Čitluk s kojima se javnost može detaljno upoznati.

Ovim priopćenje ne želim nikakav medijski duel s pojedincima iz mjesnih zajednicama, nego mi je cilj da upoznam širu javnost o činjeničnom stanju i također želja mi je da i ubuduće nastavim suradnju i nastavak izgradnje infrastrukturnih projekata u ove dvije mjesne zajednice, ali i na području cijele općine Čitluk prvenstveno poštujući pozitivne zakonske propise.

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić, dipl.oec.,v.r