Misa za djecu i Žive jaslice u Međugorju | Hercegovina.Info

Misa za djecu i Žive jaslice u Međugorju

Misa za djecu i Žive jaslice u Međugorju

Sutra,  28. 12. 2019. je blagdan Nevine Dječice – Mladenci. U župnoj crkvi svetog Jakova u Međugorju, tako će se sutra u 15 sati slaviti sveta misa za djecu,  nakon koje će biti uprizorene Žive jaslice.

Pozivaju se sva djeca do 9. razreda (a mogu i srednjoškolci) da pripreme dar Isusu(siromašnoj djeci), koje će članovi humanitarne udruge "Marijine ruke" preuzeti i darovati djeci koja su siromašna, bolesna, bez roditelja, po Hercegovini i Bosni.