Međugorje je škola molitve

Ovaj put sam doveo 26 hodočasnika sa sobom i tražim samo milost da razumijem što Otac nebeski želi od mene. Osjećam da je malo vremena i da svijetu treba molitve i mira, tako da sam od svoje skupine tražio da mole za mir''- kazao je

otac Joseph koji je dodao da je Međugorje poznato u Michigan-u gdje živi: ''Kad skupinama ovdje govorim o Međugorju, kažem im da Gospa zove svoju djecu na molitvu, a Međugorje je škola molitve. Gospa želi pomoći svijetu da upozna Isusa potpunije i snažnije, da bismo obnovili naš život kroz obraćenje, pokajanje, post, a posebno kroz misu i ispovijed. To kažem ljudima, da dođu ovdje i nauče moliti'' - riječi su o. Josepha.

medjugorje.hr