Međugorje: 49. obljetnica crkve koja je postala žarište molitvenoga života

međugorje
međugorje
Nakon utemeljenja župe 1892. godine, prva župna crkva, za ono vrijeme velika i lijepa, bila je dovršena 1897. godine.

Zbog trusnoga tla na kojem je bila sagrađena, njezini su zidovi ubrzo počeli pucati, a cijelo zdanje tonuti, pa se odmah nakon I. Svjetskoga rata počelo misliti na gradnju nove crkve, na kojoj su radovi trajali od 1934. do 19. siječnja 1969., kada je i blagoslovljena.

Crkva sv. Jakova danas je žarište i središte sakramentalnoga i molitvenoga života ne samo međugorskih župljana već i hodočasnika iz cijeloga svijeta, navedeno je na mrežnoj stranici Župe Međugorje.