Gospina poruka preko vidioca Ivana, 10.06.2013

I večeras Gospa je došla k nama jako radosna i vesela i na početku kao i uvijek sve nas pozdravlja svojim Majčinskim pozdravom :

„Hvaljen Isus draga Djeco moja."

A nakon toga Gospa posebno jedno duže vrijeme moli ovdje nad vama prisutnim bolesnima, nakon toga moli ovdje nad svima nama prisutnima ispruženih ruku,a nakon toga nas blagoslivlje svojim Majčinskim blagoslovom i blagosliljve sve ono što ste vi donijeli na blagoslov.

Nakon toga Gospa kaže :

„Draga djeco, i danas vas želim pozvati da kroz ovo vrijeme posebno molite za moje nakane, molite draga djeco u ovom milosnom vremenu, jer želim zajedno s vama ostvarivati svoje planove.
Draga djeco hvala vam i danas što ste se odazvali mome pozivu."

Nakon toga sam ja preporučio sve vas, sve vaše potrebe, sve vaše nakane, sve vaše obitelji ,a na poseban način bolesne.
Nakon toga Gospa i dalje jedno vrijeme moli ovdje nad svima nama i u toj molitvi odlazi u znaku svijetlosti i križa, s pozdravom :

" Idite u miru draga djeco moja "

Medjugorje 25.06.1981.