Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.12.2012.

Gospa je došla s malim Isusom u naručju, i nije dala posebnu poruku, ali je Isus rekao :
JA SAM VAŠ MIR, ŽIVITE MOJE ZAPOVIJEDI.

Znakom Križa, Gospa i mali Isus su nas sve blagoslovili.

Medjugorje 25.06.1981.