Gospina poruka preko Ivana, 24.06.2013.

Draga djeco, s vama želim ostvarivati Svoje planove, sa svijetom, sa Crkvom.
Na poseban način, danas vas zovem, obnovite Moje poruke, živite Moje poruke.
Na početku sam se predstavila kao Kraljica Mira, i danas vas na poseban način pozivam da molite za mir, za mir u čovjekovu srcu, za mir u vašim srcima, jer iz vaših srca dolazi mir.
Draga djeco, Majka moli za sve vas, Majka vas sve ljubi Majčinskom ljubavlju i prikazuje vas sve kod Svog Sina. Draga djeco i danas vam želim reći : HVALA.

Hvala što ste me prihvatili, što ćete i dalje prihvaćati Moje poruke i živjeti ih.

medjugorje25.06.1981