Livno: Tvrdnja o navodnom stečaju društva 'Dže-Co' d.o.o. je obična laž

Livno: Tvrdnja o navodnom stečaju društva 'Dže-Co' d.o.o. je obična laž

Društvo „Lara Natural“ d.o.o. sa sjedištem u Livnu, ul. Gabrijela Jurkića bb, preko zakonskog zastupnika – direktora Josipa Sužnja, a povodom tekstova „nepoznatog autora“ koji su „u cijelosti“ prenijeli portali Relax.livno, Livanjske novine i http://www.hbz-vijesti.com/ , i prenijeli pod „bombastičnim“ naslovima „ Europski kriminalci bi trebali učiti od livanjskih“ i „Prijave u FUP-u i SIPA-i: Lokalni moćnici ostavljaju livanjska sela bez vode!“, a radi demantiranja neistinitih činjenica koje su u navedenim tekstovima iznijete kao točne, te radi upoznavanja javnosti sa točnim činjenicama i informacijama povodom otpočinjanja istražnih radova na odobrenoj lokaciji koja se nalazi unutar koncesijskog prostora, ima potrebu da priopći sljedeće:

- U svim gore navedenim tekstovima se kao osnova tvrdnje da je društvo „Lara Natural“ d.o.o. koncesiju za eksploataciju podzemnih voda steklo na nezakonit način navodi da je ta koncesija prvobitno dodijeljena društvu „Dže-Co“ d.o.o. iz Livna, te da ista nije mogla biti prenijeta na društvo „Lara Natural“ d.o.o. bez da se krši zakon, zbog toga što je društvo Dže-co“ d.o.o. „otišlo u stečaj u siječnju 2016. godine“. Još se u navedenim tekstovima iznosi i tvrdnja da je koncesija društvu „Dž-Co“ d.o.o morala biti oduzeta onog trenutka kad je nad društvom pokrenut stečajni postupak, pa se pri tom nepoznati autor poziva i na konkretne zakonske odredbe po kojima je koncesija morala biti oduzeta.

- „Nepoznati autor“ se koristi starom i provjerenom obmanjivačkom metodom prema kojoj je za uspješno javno blamiranje određenih subjekata, bili oni pravni ili se radilo o fizičkim osobama, potrebno pomiješati neistinite i istinite činjenice. U ovom slučaju je potpuna neistina upravo osnovna tvrdnja „nepoznatog autora“, a naime da je društvo „Dže-Co“ d.o.o „otišlo u stečaj u siječnju 2016. godine“, pa je time postala bespredmetna i analiza članka 39. Zakona o koncesiji, na koji se nepoznati autor referirao, jer se on zbog ove osnovne neistine ne može primijeniti.

- Naime društvo „Dže-Co“ d.o.o nikada nije otišlo u stečaj pa ni u siječnju 2016. godine, niti se to desilo bilo kada prije ili poslije ovako označenog termina, niti je nad tim društvom bilo kada pokrenut stečajni postupak, niti se bilo kada, uključujući u to i danas, nalazi u postupku proglašenje stečaja.

- O tome zorno svjedoči Potvrda izdana od strane Općinskog suda u Livnu broj 68-0- Su-19-00 1122 od 23.09. 2019. godine, koju kao javnu ispravu objavljujemo uz ovaj tekst. Dakle, tvrdnja „nepoznatog autora“ o navodnom stečaju društva „Dže-Co“ d.o.o. i konsekvencama stečaja u odnosu na koncesiju i koncesijska prava je zapravo obična laž kojom je on kanio postići dvije posljedice. Prvu, okrenuti javnost protiv „lokalnih moćnika koji ostavljaju livanjska sela bez vode“ ( ovdje je bio nadahnut) , koji se u toj nakani, eto, ne libe čak ni kršiti zakon u toj mjeri da nezakonito prenose koncesiju koja bi zbog „odlaska koncesionara u stečaj trebala biti oduzeta“, a drugu, koja je zapravo kriminalna nakana „nepoznatog autora“, ishoditi za sebe povoljan položaj za pregovore sa stranim investitorom o uvjetima pod kojima će „nepoznati autor“ prestati sa ovakvim i sličnim uzbunjivanjem i obmanjivanjem javnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

- Kroz sami naslov teksta „lokalni moćnici ostavljaju livanjska sela bez vode“ „nepoznati autor plasira drugu obmanu. A to je naime tvrdnja da će „Šest sela u blizini Livna, ispod planine Tušnica“ ostati bez vode zbog istražnih radova koje provodi društvo „Lara Natural“ d.o.o.. Nepoznati autor navedenu tvrdnju argumentira na sljedeći način: „Ranija praksa pokazuje da ovakva i slična bušenja na mjestu vodocrpilišta, postoji opasnost da se ‘izgube’ postojeći izvori, zbog otjecanja podzemnih voda u novoizgrađenu bušotinu“. Dakle „nepoznati autor“ se ne služi konkretnim činjenicama, već insinuira da postoji nekakva „ranija praksa“ , koju niti navodi niti na bilo koji način definira. Zbog toga se i pitamo koja ranije praksa ukazuje na ovu pojavu? Gdje se to desilo da bušenja radi provođenja istražnih radnji u cilju utvrđenja postojanja podzemnih voda na dubini od preko 400 m dovedu do gubljenja postojećih površinskih izvora na način da se ‘izgube’ postojeći izvori, zbog otjecanja podzemnih voda u novoizgrađenu bušotinu.

- Imajući u vidu činjenicu da se „nepoznati autor“ na gore izloženi način služi neistinama smatramo to osnovnim razlogom zbog kojeg autor gore navedenih tekstova nije želio otkriti svoj identitet, ostajući u „dubokoj anonimnosti“, računajući da će gore navedeni livanjski portali, bez prethodne provjere, objeručke prihvatiti da objave kakve –takve tekstove protiv „lokalnih moćnika koji ostavljaju livanjska sela bez vode“, ili protiv aktualne vlasti. Ne može se drugačije shvatiti pod naslov na portalu koji doslovno glasi: “ Na službeni mail portala Livnovine stigao je tekst i video nepoznatog autora koji prenosimo u cijelosti“.

- Smatramo da ne spada u dobru novinarsku praksu da se na vlastitom portalu „pronose“ tekstovi „nepoznatog autora“ u kojima se kleveću osobe koje se u tim tekstovima spominju, a posebno ne u situaciji u kojoj se prije prenošenja tih tekstova ne provjere ni osnovne činjenice koje su u tom tekstu iznijete. Podsjećam da Zakon o kleveti ( kad smo već kod Zakona ) smatra klevetnikom svakog onoga tko iznosi ili pronosi lažne činjenice koji mogu štetiti ugledu neke osobe. Takvom lažnom činjenicom smatramo i prenošenje tvrdnje da postoji opasnost da će izvođenje istražnih radova dovesti do gubitka pitke vode na postojećim vodocrpilištima, jer je ta tvrdnja lažna i iznijeta bez ikakvih argumenata. Odgovorno tvrdim da „nepoznati autor“ ( ma tko to bio, nije ni u najmanjem upoznat sa vrstom i prirodom planiranih istražnih radova pa otuda ne može ni vršiti bilo kakva argumentirane usporedbe sa „ranijom praksom“.

- U ovom trenutku je društvo „Lara Natural“ d.o.o. oklevetano da je na nezakonit način preuzelo koncesiju, Vlada HBŽ da je na nezakonit način prenijela koncesiju, društvo Dže-co“ da je još 2016. godine „otišlo u stečaj“. U ovom trenutku mi nije poznato kako će ostali oklevetani reagirati na ovako iznijetu klevetu, a u ime društva „Lara Natural“ d.o.o. priopćavam da ćemo vlasnike svih navedenih portala tužiti za klevetu učinjenu prenošenjem gore iznijetih neistinitih činjenica. Da li će vlasnici navedenih portala odlučiti da u tom postupku iznesu ime „nepoznatog autora“ ostaje da se vidi?

- Također se nadam da će se i javnost, kojoj je obmana bila upućena, staviti na stranu istine. To bi bilo i u skladu sa tradicijama ovog kraja, koje se uvijek u svojoj povijesti dičilo poštenjem i gostoprimstvom. „Nepoznati autor“ je, iako osoba bez imalo časti i ugleda, bez ikakvog ljudskog i društvenog dostojanstva, svojim tekstovima udario upravo na ove tradicionalne vrijednosti za koje držim da ih ni u kojem slučaju i ni pod kojim uvjetima ne smijemo izgubiti. Naime „Lara Natural“ d.o.o. je osnovana sa sjedištem Herceg Bosanskoj županiji od strane stranih investitora i osoba koje su porijeklom iz livanjskog kraja, sa namjerom da se bavi konkretnom poslovnom djelatnošću, da istraži da li postoje bogatstva livanjskog kraja u podzemnim vodama, ako postoje kolika su, te da utvrdi da li je moguća i pod kojim uvjetima njihova eksploatacija. Ukoliko bi odgovori na ova pitanja bili pozitivni, to bi sasvim sigurno dovelo do velike investicije u našoj županiji, a ta investicija bi mogla biti i prekretnica u razvoju ovog kraja jer bi dovela do otvaranja najmanje 40 novih „proizvodnih“ radnih mjesta, te značajnih pozitivnih posljedica na infrastrukturne objekte koji bi morali biti prilagođeni punionici, koja bi bila izgrađena, a koje bi se ogledale u poboljšanju stanja putne mreže, elektromreže, te javne i komunalne infrastrukture.

- Umjesto da takva namjera bude dočekana makar prijateljski, livanjski portali, iz razloga koji su samo njima poznati, dozvoljavaju da osobe koje nemaju dovoljno časti i hrabrosti čak ni da se služe svojim imenom. te da makar sa tim imenom stanu iza iznijetih tvrdnji, ako već iza njih ne stoje činjenice, buduće investitore dočekuju sa lažima, obmanama, pa čak i prijetnjama kako će „nepoznati autor“ zajedno sa mještanima „Šest sela u blizini Livna, ispod planine Tušnica“ na svaki način
spriječiti provođenje istražnih radnji. Zbog toga je na vlastima da utvrde tko je zapriječio put radnicima koji su trebali obavljati istražne radnje suglasno ugovoru sa koncesionarom. Radove za koje je nadležno ministarstvo Vlade HBŽ izdalo uredne dozvole!!! Smatram da je potpuno neprihvatljivo tolerirati postupke takvih ljudi, bez imena i prezimena, kada se suprotstavljaju provođenju radnji koje je odobrio nadležni organ vlasti. Kada bi se ovakva situacija nastavila, smatram da bi bila odaslana jedna posve negativna poruka svima koji imaju bilo kakve ozbiljne namjere investiranja u HBŽ prema kojoj sve dozvole i dokumenta izdana od strane nadležnih vlasti ne vrijede ništa ukoliko se bilo koja osoba, pa čak i ona bez imena i prezimena tome usprotivi i zaprijeti kako tako nešto neće dozvoliti.

- Upravo zbog ovih prijetnji napominjem da društvo „Lara Natural“ d.o.o sa ponosom ističe da se u cijelom ovom poslovnom poduhvatu ponašala u skladu sa zakonom, da je sve radnje poduzela uz znanje nadležnih ustanova, te da je prije početka istražnih radova ishodovala sva potrebna odobrenja i dozvole za obavljanje istražnih radova, te u sve to uložila vlastita, ne mala sredstva, angažiranjem kvalificiranih tvrtki koje su trebale izvršiti odobrene istražne radnje.

- Posebno podvlačimo da se radi o projektu koju nema niti može imati bilo kakvih negativnih posljedica po okoliš, bilo kakvog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi, projektu koji je potpuno ekološki i za koji se nadam da bi, ukoliko bude ostvaren, bio početak odlučne borbe protiv iseljavanja i nezaposlenosti koja je zahvatila županiju u više nego zabrinjavajućim razmjerama.

- Postoji mogućnost, a koju od mještana sela doznajmo u trenutku pisanja ovog priopćenja, da su ovakvi medijski istupi „nepoznatog autora“ posljedica njegove umiješanosti u niz nezakonitih radnji koji se poduzimaju upravo oko „kaptaže“ postojećeg izvorišta, za koje u svojim tekstovima navodi da bi mogli biti ugroženi istražnim radovima koje provodi koncesionar. Velike su nepoznanice tko je investitor radova na „kaptaži“, tko je projektant, a tko nadzor, tko je odabrao lokaciju, gdje je konkretno usmjeren vodovod iz „kaptaže“ i koga će zapravo opskrbljivati vodom, da li su se o pravcu usmjeravanja vodovodne trase usuglasili i ostali mještani okolnih sela, te koliko je koštalo navodno projektiranje kaptaže obzirom na činjenicu da su znatna financijska sredstva upravo u tu svrhu izdvojena iz Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a. No, držimo da će se i to uskoro otkriti radnjama službenih lica, pa ovim putem izražavamo nadu da će te radnje otkriti i identitet
„nepoznatog autora“ .

- Napominjemo da se sve to izvodi na terenu koji je se nalazi unutar koncesijskog prostora koji je preuzelo društvo Lara Natural d.o.o., a obzirom na činjenicu da od društva Lara Natural d.o.o. za izvođenje tih radova, kao koncesionara, nitko nije tražio nikakvu suglasnost, a niti odobrenje, a niti je to traženo od ranijeg koncesionara društva Dže-Co. d.o.o., jasno je da za takve radove prethodno nisu ishođene sve potrebne dozvole, a koje smo mi kao koncesionari bili dužni po zakonu ishoditi i koje smo prethodno uredno pribavili.

- Mislim da iz svega gore iznesenog postaje poprilično jasno da postoje prikriveni interesi i osobe koje se kriju iza „nepoznatog autora“, i da se sasvim sigurno ne radi o dobronamjernim i časnim osobama kojima je stalo do županije i njenog razvoja.

U Livnu, 25.09.2019.g.

Lara Natural d.o.o.