Livno: Romsku djecu roditelji tjeraju na prosjačenje

Vrdoljak je rekao Srni da su ulice Livna, Tomislavgrada i drugih gradova u ovoj županiji preplavili prosjaci, uglavnom romska djeca, koji dolaze organizirano, uglavnom iz srednje BiH, a ekonomska kriza i izostanak pomoći društva doveli su do toga da ih je svakim danom sve više.

On je upozorio da se broj romske djece koja prosjače konstantno povećava u proljetnim i ljetnim mjesecima, te u dane sajma i vjerskih praznika, usprkos akcijama koje poduzima lokalna policija kako bi spriječila ovu pojavu.

Prema njegovim riječima, prosjačenje je naročito izraženo u ljetnim mjesecima kada roditelji ili druge starije osobe dovoze djecu na područja gdje nema lokalnih prosjaka.