Livno: Liječnici tužili bolnicu

Direktor Bolnice Ivica Jozić rekao je lokalnom radiju da su liječnici oštećeni, jer je bila praksa da se u zdravstvenim ustanovama doprinosi za radni staž u periodu od 1990. do 2007. godine uplaćuju na osnovicu najniže, a ne stvarne plaće, što se negativno odrazilo na visinu ostvarene mirovine koja je manja od realno moguće.

Jozić je rekao da je ovo pravilo važilo za sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama na području Livanjske županije, od čistačica do pomoćnog osoblja i liječnika - specijalista, a kad su liječnici otišli u mirovinu ta mirovina bila je niska, jer su doprinosi za radni staž godinama uplaćivani na najnižu osnovicu plaće.

>>Dr. Kvesić: Uložio sam džoker "Vrišti"!

Prema njegovim riječima, Općinski sud u Livnu u slučaju dvojice liječnika-specijalista donio je pravomoćne i izvršne presude prema kojima je Županijska bolnica dužna Zavodu mirovinsko-invalidskog osiguranja FBiH na ime razlike doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje uplatiti oko 50.000 maraka za svakog.

Direktor Županijske bolnice rekao je da su u postupku još dvije tužbe, jedna pred Općinskim, a druga pred Županijskim sudom u Livnu, zbog manje uplaćenih doprinosa za radni staž, te da ima saznanja kako su još neki zdravstveni radnici koji su otišli u mirovinu sudskim putem zatražili da se za njih uplati razlika doprinosa kako bi ostvarili bolju i stvarno zasluženu mirovinu.

Srna