Hercegbosanska županija već godinama ne dobiva naknade na osnovi GSM licencija

Ministru financija u Vladi Hercegbosanske županije Anti Krajini razlog je nepoznat. On, naime, jedino zna da od 2006. godine, u biti od početka mandata ove vlade, u proračun Hercegbosanske županije nije došla niti jedna marka naknade na osnovi GSM licencija. O kojemu se novčanom iznosu tu radi, također je nemoguće dobiti točan odgovor.

Gdje je novac?

No, dr. Nediljko Rimac, premijer ove županije, ističe kako se ipak došlo do saznanja da bi ta naknada samo za prošlu godinu trebala iznositi oko milijun i 800 tisuća KM i kako se raspodjela toga novca entitetima, odnosno kantonima, tek treba izvršiti. Što se, međutim, dogodilo s naknadama na osnovi GSM licencija za 2007. i 2008. godinu, Rimac nije upoznat.

Jedino, naime, zna da je u slučaju isplate tih naknada Hercegbosanska županija zaobiđena. Razlog je, tvrdi Rimac, isključivo taj što u ovoj županiji na vlasti nije HDZ BiH, nego HDZ 1990.

- Kadrovi HDZ-a BiH s ovog područja koji obnašaju visoke dužnosti na federalnoj razini na svaki način žele oslabiti ovu županiju samo iz razloga što ta stranka ovdje nije na vlasti - naglašava Rimac.

No, on je ipak mišljenja kako je već stvorena takva politička klima koja u slučaju isplate naknade na osnovi GSM licencija, barem za prošlu godinu, ide na ruku njegovoj vladi, odnosno Hercegbosanskoj županiji. Po njemu, riječ je o poljuljanim odnosima između HDZ-a BiH i SDA.

- Kako između te dvije stranke više nema velike ljubavi, mišljenja sam da će spomenuti novac napokon doći ovoj županiji - kaže Rimac. Prema njegovim riječima, tu se radi o strogo namjenskim sredstvima kojima bi se trebali isključivo rješavati problemi prometne infrastrukture.

Rimac dodaje kako je i naknada za GSM licencije za 2006. godine bila iskorištena u te svrhe. Novac je, naime, utrošen u rekonstrukciju ceste Prolog - Vaganj. No, što se dogodilo s novcem koji je Hercegbosanskoj županiji trebao ‘leći na račun’ za 2007. i 2008. godinu, za sada se može samo nagađati.

slobodna dalmacija