Postavljena svjetlosna signalizacija koja upozorava na divlje konje

Postavljena svjetlosna signalizacija koja upozorava na divlje konje
Postavljanjem nove signalizacije trebao bi se smanjiti broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju divlji konji.