FOTO  Luka Rajić donacijom za obnovu orgulja u crkvi u Konjicu potiče kulturne programe

...Emirom Bubalom, te ga tom prilikom informirao o ovogodišnjoj donaciji kojom se potpomažu kulturni programi u konjičkom kraju. U tu svrhu su kompletno reparirane orgulje marke Heferer koje se nalaze u mjesnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja, te je najavljeno osnivanje glazbene i horske sekcije za djevojčice i dječake od 4 do 10 godina, unutar Udruge Vokalni ansambl ‘'Rezonanca'' Konjic. U okviru Sekcije mladi će učiti svirati na orguljama i drugim glazbenim instrumentima, te pjevati u horu. G. Rajić je najavio da će podržati Sekciju i ubuduće, primjerice donacijom potrebnih glazbenih instrumenata, na čemu se zahvalila voditeljica Vokalnog ansambla „Rezonanca" i muzičke sekcije gđa. Biljana Handžo.

"Veseli me što i ove godine imam priliku doprinijeti povećanju kvalitete života u Konjicu i okolici. Nakon prošlogodišnje donacije u zdravstveni sustav, ove godine smo odlučili obogatiti kulturnu ponudu Grada pri čemu reparacija orgulja predstavlja očuvanje vrijedne kulturne baštine u Konjicu, ali je istovremeno i poticaj na osnivanje glazbene sekcije koja će mladima i svima ostalima omogućiti učenje sviranja na raznim glazbenim instrumentima. Želim zahvaliti svima koji su uključeni u ovaj projekt na trudu i dobroj volji i radujem se budućoj suradnji na novim projektima", rekao je g. Luka Rajić.
Načelnik Općine gosp. Emir Bubalo se zahvalio na ovogodišnjoj donaciji i podsjetio kako je g. Rajić u proteklom periodu uložio velike napore za realizaciju projekata na dobrobit konjičkog kraja i donacijama pokazao da voli rodni grad. Upravo iz tog razloga vlasti Konjica su g. Rajiću prije dvije godine uručile posebno priznanje grada Konjica za izuzetan doprinos Gradu kroz njegove humanitarne aktivnosti. Tijekom proteklih godina g. Rajić je donirao ukupno 370.000 KM, od čega najviše u Centar za hemodijalizu i u izgradnju mjesnog groblja. Gđa. Biljana Handžo, voditeljica novoosnovane glazbene sekcije zahvalila se na potpori.

G. Bubalo i g. Rajić su na sastanku prošli i kroz druge teme kao što je status projekta izgradnje ceste prema obližnjem selu Dubravice.
Reparacija orgulja bit će između ostalog obilježena i nedjeljnim koncertom klasične muzike mladog orguljaša Christophera Trikilisa iz Australije, koji često nastupa u Europi i Sjevernoj Americi. Trikilis je orgulje i teoriju glazbe studirao na Melbourne University-u, trenutno je profesor orgulja na Kevin College u Tooraku, a u periodu od dvije godine bio je i predsjednik orguljaškog društva države Viktorije. Zajedno s njim na koncertu će nastupiti i vokalni ansambl „Rezonanca" kao nosilac aktivnosti u narednom periodu.
Inače, Luka Rajić je bosansko-hercegovačkoj i hrvatskoj javnosti poznat kao vlasnik regionalne kompanije LURA Grupa koja danas objedinjuje poslovanje pet kompanija - farmaceutske tvrtke PharmaS, logističke tvrtke RALU logistika, tvrtke Lura voće, tvrtke za investiranje Lura Investments i tvrtke za proizvodnju čokolade Favarger u Ženevi u Švicarskoj, te djeluje na 10 tržišta (Hrvatska, Srbija, Slovenija, BiH, Kosovo, Makedonija, Albanija, Mađarska, Švicarska, Francuska). U razvoj navedenih kompanija u posljednjim godinama uloženo je gotovo milijardu kuna (250 miliona KM), a Grupa ima više od 500 zaposlenih.