Koalicija HDZ1990, HSP i NSRzB napravila dug od 44.701.598, 00 KM

Dug ŽZH 44.701.598,00 KM
U neovisnom revizijskom izvješću Ureda za reviziju institucija u FBiH objavljenom na internet adresi wvvw.sairbih.ba za 2009 godinu vezano za deficit (dug) Županije Zapadnohercegovačke navedeno je slijedeće: Pod točkom 3. ukupan deficit Županije Zapadnohercegovačke za 2009 godini; iznosi 35.966.744,00 KM. Ovom dugu treba dodati deficit za šest mjeseci 2010.god. (prema dostavljenim tabelama MMFu) u iznosu od 8.734.854,00 KM tako da ukupan deficit na dan 30.6. 2010.god. iznosi 44.701.598,00 KM.  U tom iznosu su i neplaćeni doprinosi od 14.123.592,05 KM

S računa ŽZH na temelju rješenje porezne uprave skinuto  1.734,591,79 KM

Obzirom na dezinformacije koje su se pojavile u medijima vezano za stanje na računu riznice navodimo slijedeće.U razdoblju od imenovanja nove Vlade ŽZH 13.9.2010.god.do 23.9.2010.god. s računa ŽZH po Rješenjima Županijskog ureda porezne uprave skinuto je 1.734,591,79 KM .

Rješenja se odnose na dugovanja ŽZH po neplaćenim doprinosima iz 2008 i 2009 godine. Ne znamo zašto su ta rješenja puštena na prisilnu naplatu baš sada kada je imenovana nova Vlada ŽZH.

Sa poreznim uredom smo dogovorili sklapanje sporazuma o izmirenju preostalog duga. Na računu Županije ŽZH 16.9,2010 godine zatekao sam 238.076,53 KM. Sve gore navedene podatke, dokumentirano, dostavio sam i sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja.

More neplaćenih obveza

U moru neplaćenih obveza naveo bih samo neke koje se najviSe povlače u javnosti. Preuzete obveze financiranja Sveučilišta u Mostaru nisu ispunjene niti za prošlu godinu a kamoli za ovu. Porodiljne naknade isplaćene su tek za peti mjesec 2010, godine.

Zavod ŽZH uplatio 400.000,00 KM za porodiljne naknade, novac otišao Lijanovićima

Zanimljivo je spomenuti daje Zavod za zdravstvo ŽZH dana 25.8.2010.godine uplatio 400.000,00 KM za porodiljne naknade, a taj je iznos isplaćen za poticaje poduzeću „FARMKO" .Istom poduzeću je od dana izglasavanja nepovjerenja prošloj Vladi isplaćeno 680.000,00 KM.

Tekuće zalihe otišle na račune udruga

Financiranje raznih «Udruga» koje se vršilo preko Ministarstva prostornog uređenja ( 2.000.000,00 KM ) također su uredno izmirivana. U istom razdoblju od izglasavanja nepovjerenja, za Udruge je isplaćeno 942.000,00 KM. Tekuća zaliha (1.000.000,00 KM ), koja je predviđena za hitne intervencije u Proračunu potrošena je u cijelosti. Većinom na razne pojedince i druge svrhe bez ikakvih kriterija.

Otužno bi bilo navoditi sve i moglo bi se shavtiti kao predizborna kampanja

Dovoljno Je samo pogledat! stanje duga sa 30,6.2010 godine. Ovi podaci su točni jer se baziraju na neovisnim revizorskim izvješćima i redovito se dostavljaju Federalnom ministarstvu financija i MMF-u. U ovakvoj situaciji nam predstoji izrada rebalansa Proračuna za 2010 godinu.

Ministar financija ŽZH, Radoslav Luburić