Kinezi žele investirati u vjetropark Ivovik

vjetroelektrane, direktor MiD-a, Kristijan Cvjetović, Tvornica »Motori i dizalice, 3. maj, Omegainvest, Slovenija, Janez Pretnar, vjetroelektrana, mesihovina, Simens, tvrtka Siemens , korupcija, pranje novca, VE Ivovik, Vlada HBŽ, Ministarstvo gospodarstva HBŽ, gradnja vjetroparka, vjetropark, Tomislavgrad, vjetroelektrane, vjetroelektrana, vjetropark, Gornji Brišnik, Tomislavgrad, mesihovina, gradnja vjetroparka, Podveležje, početak, početak izgradnje, vjetroelektrane, Široka draga, Livno, vjetroelektrane, vjetropark, vjetroelektrana, vjetropotencijali, eksploatacija vjetra, investicije, Njemačka, vjetroelektrana
... Gao Songom i njegovim suradnicima te Ekremom Nanićem, dipl.ing. projektnim direktorom u poduzeću VE Ivovik, d.o.o. iz Sarajeva i predstavnicima općina Livna i Tomislavgrada.
Tema sastanka bila je moguće investiranje ove velike kineske korporacije u vjetropark Ivovik. Na temelju ranije urađenog projekta u VP Ivovik predviđene su 42 turbine po 2 MW od kojih se 2/3 nalaze na području tomislavgradske, a jedna trećina na području livanjske općine.
Potencijalne investitore iz Kine zanimale su mnoge praktične stvari iz zakonske regulative, broj godina na koji se izdaje koncesija, tržište, uvoz opreme i sveukupni potencijali na području Hercegbosanske županije.
Cjelovitu informaciju o prirodnim potencijalima županije kao i o nastojanjima i mogućnostima ulaganja investicija na ovim prostorima pružio je sudionicima sastanka predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić.
Uz ostalo rekao je da su ovi prostori blizu pedesetak kilometara od EU-a, te da područje Hercegbosanske županije raspolaže velikim šumskim bogatstvom, značajnim zemljišnim površinama i turističkim potencijalima.
Naglasio je veliku otvorenost za investiranje u Hercegbosanskoj županiji i pomoć u svim domenima zainteresiranim ulagačima.
Projektni direktor VE Ivovik d.o.o. Ekrem Nanić zbog detaljnog informiranja o ovom projektu na Ivoviku dostavit će kompletnu dokumentaciju predstavnicima kineske korporacije Guodian koja se bavi prirodnim resursima. U sljedećih desetak dana ova kineska korporacija trebala bi zauzeti stav oko projekta na Ivoviku.
Predsjednik Vlade istaknuo je konstantnu otvorenost Vlade Hercegbosanske županije za suradnju sa svim zainteresiranim ulagačima na područje Hercegbosanske županije kao i s kineskom korporacijom Guodian bez obzira hoće li ući u realizaciju VE Ivovik.
Priopćeno je iz Vlade HB županije.