ODRAĐENI PRIPREMNI RADOVI Obnova mosta u Jablanici je prilika za turizam

ODRAĐENI PRIPREMNI RADOVI Obnova mosta u Jablanici je prilika za turizam
Općina Jablanica

U tijeku su radovi na obnovi mosta na Neretvi, na lokalitetu Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici, a izvođač radova je poduzeće HP Investing iz Mostara koji je otpočeo s izvođenjem pripremnih radova u prvom tjednu ožujka.

Za realizaciju ovog projekta zaduženi su općina Jablanica, kao investitor, naručitelj radova je JP „EPBiH“ dd Sarajevo, a radove izvodi HP „Investing“ doo iz Mostara.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.074.314,18 KM, a rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Ovo je projekt od strateški interesa za općinu Jablanica, a posebno za razvoj turizma.Izvođač radova je izradio Projekt izvođenja radova prema kojem već duže od mjesec dana izvodi radove na probijanju pristupnog puta do prelaza preko Neretve, gdje je uz teške mašine i dizalice do sada urađen veliki dio pripremnih radova kako bi se stvorile pretpostavke za dopremu i spuštanje u rijeku pontona kapaciteta nosivosti minimalno 50 tona.

"Uz sve poteškoće koje su pratile izvođača radova kroz izvođenje radova na pristupnom putu do Neretve, veliki problemi su uzrokovani i pojavom pandemije koronavirusa i proglašenje stanja nesreće u FBiH, ali su uz pridržavanje mjera, uposlenici poduzeća HP „Investing“ doo Mostar uradili veliki dio poslova u skladu s dinamikom radova", navode na službenoj stranici općine Jablanica.

"U narednom periodu u skladu s ugovorom o izvođenju radova predstoje radovi na izradi bušotina, injektiranje istih, izvođenje raznih betonski radova, uklanjanje postojeće horizontalne (desne) rešetkaste konstrukcije u vodi koja je pomjerena uslijed velikih vode, ukupne težine cca. 60 tona, vađenje iste i deponiranje na lokalitet Spomen kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi."

Dodaju kako je predviđena izgradna, transportiranje i montaža nove desne horizontalne rešetke kao glavnog eksponata ukupne težine oko 65 tona.

U narednom periodu se očekuje intenziviranje radova na obnovi porušenog mosta na Neretvi.

"Očekujemo da se ovaj strateški projekt za općinu Jablanica okonča u skladu s predviđenim rokovima, ukoliko aktualno stanje nesreće uzrokovano pojavom Corona virusa (COVID 19), te vremenske i druge nepredviđene okolnosti ne budu sprječavale izvođenje radova", navode.