FOTO  Izgradnja desnoobalnog kolektora i rekonstrukcija Ulice kneza Višeslava

Izgradnja desnoobalnog kolektora i rekonstrukcija Ulice kneza Višeslava
Grad Mostar

Grad Mostar realizira projekt izgradnje desnoobalnog kolektora, a paralelno s izgradnjom kolektora vrši se rekonstrukcija Ulice kneza Višeslava i to na dionici od križanja ulica Kralja Tomislava i Kneza Višeslava do križanja ulice kneza Višeslava i Blajburških žrtava.

Podsjećamo, koncem 2018. godine dodijeljen je ugovor T2B Carinski most-Bakijina luka u iznosu od 1.399.424,62 EUR (3.202.332,89 KM sa PDV-om). Realizacija ovog ugovora je predviđena u fazama, u skladu sa osiguranim sredstvima. Prva faza ugovora realizirana je 2019.god. ( dionica raskrižje hotel Ero – kružni tok kod zgrade „Mljekara“).

Tijekom većeg dijela 2020. god. nisu vršeni radovi po ovom ugovoru obzirom da PMU nije osigurao pružanje usluga CN-a (centralnog nadzora) za WATSAN. Ugovor s Konsultantom Luis Berger je istekao koncem 2019.godine, a ugovor s konsultantom EPTISA koji trenutno pruža usluge centralnog nadzora je zaključen koncem 2020.god. Grad Mostar kao ni ostale općine sudionice WATSAN-a nisu imale utjecaj na odabir niti zaključenje ugovora sa Konsultantima pružateljima usluga centralnog nadzora. Druga faza realizacije započela je u studenom 2020 godine i to na potezu od kružnog toka kod zgrade „Mljekare“ do Bakijine Luke (šaht D187).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutno se izvode radovi u Kneza Višeslava na izgradnji kišnog preljeva KP 1 (raskrižje kneza Višeslava i Blajburške ulice), te se nastavljaju dalje ulicom kneza Višeslav do Bakijine luke D187. Planirani rok završetka svih radova na izgradnji kolektora po ovome Ugovoru je listopad 2021. godine. Planirano je da se ugovor T2b financira preostalim kreditnim sredstvima, domaćim grant sredstvima (sredstva Fond za zaštitu okoliša FBiH, sredstva Vodoprivrede HNŽ/K) i sredstvima iz proračuna Grada Mostara.

Grad Mostar investitor je i rekonstrukcije Ulice Kneza Višeslava, a radove izvodi HP INVESTING d.o.o. Mostar. Nadzorni organ je poduzeće CADORO-ING doo Mostar, a ukupna vrijednost radova je 540.000 KM. Projekt rekonstrukcije Ulice Kneza Višeslava (Rudarska) obuhvaća proširenje postojeće dvotračne ceste od vrha Avenije do Pete osnovne škole u naselju Rudniku, na četverotračnu ulicu, prema projektnoj dokumentaciji INTEGRA doo Mostar. U okviru planiranih radova je predviđena izgradnja nove oborinske odvodnje, javne rasvjete, izmještanje postojećih komunalnih instalacija, rješavanje prilaza objektima, horizontalna i vertikalna signalizacija i dr.

Završetak radova na ovom projektu očekuje u lipnju 2021. godine. Radovi se izvode usklađeno s odvijanjem radova na izgradnji desnoobalnog kolektora na ovoj dionici. Puštanje u promet ovisi i od brzine završetka radova na kolektoru. Dok traju radovi promet se odvija preko novoizgrađene ceste od novog mosta na rijeci Neretvi prema naselju Rudnik, priopćeno je iz Grada Mostara.