Istočna Hercegovina bi trebala dobiti sigurnu kuću u 2019. godini

sigurna kuca
sigurna kuca

Ljiljana Čičković, predsjednica Fondacije "Ženski centar" Trebinje, kaže da od 2004. godine rade na izgradnji sigurne kuće, te da se nada da će tijekom 2019. godine uspjeti u namjeri da Trebinje dobije prvu sigurnu kuću u istočnoj Hercegovini.

"Jedan dio sredstava smo već dobili od Vlade RS, dio smo prikupili od građana i privatnih firmi i tadašnjeg gradonačelnika. Nadamo se da će nas i naredni gradonačelnik podržati i dati dodatna sredstva potrebna za izgradnju sigurne kuće", kazala je Čičković.

Dodaje da su po statistikama koje vodi "Ženski centar" Trebinje tijekom 2018. godine imali blizu 140 intervencija.

"To ne znači da je u pitanju 140 žena, već da su neke žene nasilje u obitelji prijavljivale nekoliko puta. Nažalost, broj je povećan u odnosu na prethodne godine, mada to ne mora biti pokazatelj da je više nasilja već da su žrtve ohrabrene da prijave nasilje", objasnila je Čičković.

Koliko je značajna i potrebna izgradnja sigurne kuće na prostoru istočne Hercegovine, govori podatak koji navodi Čičković da je najbliža sigurna kuća za žrtve nasilja ona u Banja Luci.

"Imali smo samo jedan slučaj da je žrtva bila u mogućnosti da se odseli da bi bila u sigurnoj kući u Banja Luci. To je, inače, teško izvodljivo kada su u pitanju žrtve s djecom, jer djeca idu u školu ili vrtić, a ponekad i žrtva ima stalno zaposlenje i iz tog razloga ne može da se preseli", rekla je Čičkovićeva.

Navodi da, iako ne postoji sigurna kuća, žrtvama pružaju besplatnu socijalnu i pravnu pomoć, te da su formirali multidisciplinarni tim za pomoć žrtvama.

"Na nivou istočne Hercegovine smo obrazovali multidisciplinarni tim, koji ukupno broji 60 institucija i organizacija. Svi članovi tog tima se uključuju kada imamo slučaj nasilja u njihovoj lokalnoj zajednici, te daju doprinos koji nije obavezujući. Na primjer, vrtići omogućavaju djeci iz takvih obitelji, po dvoje djece svaki vrtić, besplatno korištenje njihovih usluga", rekla je Čičković.

Dodaje da za žrtve nasilja također sakupljaju hranu, odjeću, kupuju neophodne lijekove i pomažu kod uposlenja.

"Također radimo na umrežavanju žrtve s institucijama. Žrtvama dodijelimo i osobu od povjerenja, koja pruža asistenciju, osobno nazoči sa žrtvom prilikom odlaska u tužiteljstvo, policiju, dom zdravlja i u sud", navela je Čičković.

U Gradskoj upravi grada Trebinja kažu da će gradonačelnik podržati inicijativu za izgradnju sigurne kuće kada za to budu stvoreni svi uvjeti.

"Kada budu stvoreni svi uvjeti za izgradnju sigurne kuće u Trebinju gradonačelnik će svakako podržati tu inicijativu", kazali su u Gradskoj upravi.