Zgrada stare policijske stanice u Grudama za općinski Sud i zemljišno-knjižni ured

Kako piše u odgovor, Vlada ne može udovoljiti zahtjevu Matice hrvatske jer je već odlučeno da se ta zgrada dade na korištenje dvjema institucijama - općinskom sudu u Grudama i Zemljišnoknjižnom-uredu.

Matica hrvatska nije zadovoljna ovom odlukom Vlade jer smatra da bi ta zgrada s obnovom i prenamjenom mogla zadovoljila potrebe za kulturnim sadržajima općine Grude kojih sada apsolutno nema, tj. uredi za kulturne udruge, galeriju, gradsku knjižnicu, igraonicu za djecu, čitaonicu itd., a da Općinski sud i Zemljišno-knjižni ured mogu biti smješeni i na nekom drugome mjestu.

"Žao nam je što se nitko iz političkog i javnog života Gruda, odnosno druge aktivne udruge kulturne provenijencije nisu više angažirale i uključile u ovu problematiku, koju smatramo veoma važnom u ovom trenutku.

I dalje držimo da zgrada stare policijske stanice u Grudama treba biti iz temelja obnovljena i prenamijenjena za kulturni centar jer bez kulture nema budućnosti", ističu u ogranku Matice hrvatske Grude.

(Fena)