Očitovanje Vinarije Čitluk na priopćenje načelnika općine Čitluk gospodina Ive Jerkića

Očitovanje Vinarije Čitluk na priopćenje načelnika općine Čitluk gospodina Ive Jerkića

Kao što je poznato svima, a osobito žiteljima Brotnja, tvrtka «Vinarija Čitluk» d.d. Čitluk i njeni pravni prednici, počevši od Zemljoradničke zadruge Čitluk, dakle još od daleke 1958. god.  bavi se vinogradarstvom i proizvodnjom kvalitetnih, vrhunskih  i stolnih  vina, koja  su  poznata i priznata diljem svijeta, a svojom kvalitetom i prepoznatljivošću  promoviraju ovaj vinogradarski  kraj.

Tvrtka «Vinarija Čitluk» d.d. je privatizirana 2002. god. metodom javnog upisa dionica.. Pored stalno uposlenih djelatnika, za vrijeme obavljanja sezonskih poslova (rezidbe, pljevidbe vinove loze i berbe grožđa)  osigurava sezonski rad za  stotinu i više sezonskih djelatnika..

Vinogradarska proizvodnja odvija se na vlastitim plantažnim vinogradima koji su podignuti na poljoprivrednom zemljištu koje se u katastru zemljišta vodi u posjedu «Vinarija Čitluk» d.d. Čitluk, a u zemljišnim knjigama (gruntovnici) kao društveno (državno) vlasništvo s pravom korištenja ove tvrtke.

  Poljoprivredno zemljište  koje koristi ova tvrtka i o kojem govori načelnik općine u svom priopćenju, u posjedu  je i s pravom trajnog korištenja «Vinarija Čitluk d.d. Čitluk, zemljište se već 52 godine  koristi  isključivo u  poljoprivredne svrhe i isto će  sukladno zakonskim propisima   biti  predmet koncesije.

Prateći zakonske propise koji se odnose na korištenje poljoprivrednog zemljište i koncesiju, ova tvrtka je sukladno članku 65.  Zakonu o koncesijama (Narodne novine HNŽ/K br. 2/03 i 1/06),  zahtjev za dodjelu koncesije za poljoprivredno zemljište koje ima u svom posjedu podnijela  još  2006.. god. Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K kao tada nadležnom ministarstvu za dodjelu koncesije.

U međuvremenu, točnije 18. kolovoza 2009. god. stupio je na snagu Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Sl, novine F BiH br. 52/09) koji regulira pitanje koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta i koji je u članku 124. utvrdio « Prije donošenja Strategije i Programa općine ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.», pa je sukladno navedenoj zakonskoj odredbi upućen navedeni dopis županijskog ministarstva općini Čitluk.

Ja ne kažem «mišljenja sam», nego odgovorno tvrdim da Općina Čitluk nije ni mogla s nama sklopiti nikakav ugovor o zakupu ili koncesiji, jer jednostavno  nije zato nadležna. Isto tako ni u jednom članku ili stavku spomenutih zakona nama se ne zabranjuje krčenje starih i dotrajalih nasada i podizanje novih, pa načelnik i njegovi suradnici u općini nisu učinili «veliku stvar» time  što nam nisu zabranjivali obrađivanje naših vinograda jer po važećim  zakonima to ni ne mogu.

Budući da je sve jasno regulirano važećim zakonskim propisima koji se odnose na koncesije i korištenje poljoprivrednog zemljišta i da ova tvrtka u svemu postupa poštujući zakonske propise, očito je da nije bilo  potrebe za intervencijom, županijske i federalne inspekcije kao nadležnih inspekcija u ovom predmetu, stoga je valjda svima jasno da sve intervencije koje je poduzimao načelnik i drugi općinski organi nisu bile u njihovoj nadležnosti i nisu utemeljene na važećim zakonima.

Ujedno to je i odgovor na prvu tvrdnju u spomenutom  priopćenju: 

I dok  susjedne općine bez problema obnavljaju stare i podižu nove vinograde i nemaju zapreke od lokalnih vlasti, žalosti nas činjenica da u Brotnju koje se diči kao  najveći vinogradarski kraj  općinske vlasti nastoje spriječiti obnavljanje dotrajalih vinograda premda nas na to i Zakon  obvezuje, naime kao kazna za neobrađivanje obradivog  poljoprivrednog zemljište te za podignute a zapuštene plantažne vinograde, plaća se novčana pristojba ( čanak 46. Zakona o poljoprivrednom zemljištu), a sve u cilju povećanja proizvodnje grožđa i vina, i unapređivanja poljoprivredne proizvodnje u cjelini.

Kao zakonski zastupnik «Vinarija Čitluk» d.d. sukladno svemu navedenom u ime djelatnika ove tvrtke koji žive u Brotnju, rade u ovoj tvrtki i svojim radom uzdržavaju svoje obitelji, želim vjerovati da načelnik misli iskreno kad kaže da ga raduje svaki poslovni uspjeh, pa tako i obnavljanje dotrajalih vinograda, a uz pažljivije čitanje zakonskih pripisa biti će manje ovakvih nesporazuma.

«Vinarija Čitluk» d.d.

Direktor, Željko Nakić

brotnjo.info