FOTO  Centar izvrsnosti za drvo – korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije F BiH

Centar izvrsnosti za drvo – korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije F BiH
Ova konferencija koja se odvija o temi „Centar izvrsnosti za drvo - korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije F BiH" ali i niz drugih aktivnosti našeg drvnog klastera vode ka izvrsnosti kojoj težimo.
Stoga sve aktivnosti koje provodi drvni klaster i koje planira provoditi u sljedećem razdoblju Vlada Hercegovačko - neretvanske županije snažno podupire.
Budući da smo snažno opredijeljeni za Europska integriranja, činimo sve na jačanju kapaciteta i našem osposobljavanju za apliciranje na Europske fondove i financiranje projekata sredstvima iz tih fondova.

Podsjetiti ću na to kako smo ostvarili naš prioritetni cilj, stabilizirali smo Proračun Županije, čime smo stvorili temeljne pretpostavke kako bi se u značajnijoj mjeri mogli posvetiti razvojnim projektima.

Sektor šumarstva i drvne industrije vidimo kao vrlo bitan segment gospodarskog razvitka. To je sektor koji u Bosni i Hercegovini ima najveći promet i osigurava najveći broj radnih mjesta.
Nažalost, u ovoj županiji do sada nismo zakonski uredili ovu oblast, te se nadam da će zakon koji je sada urađen i koji je u formi prednacrta konačno, nakon deset godina opstruiranja, biti usvojen.

Krenemo li od činjenice da je više od pola Bosne i Hercegovine pokriveno šumom, nedopustivo je da ova oblast nije zakonski uređena.
U našim nastojanjima da učinimo snažniji iskorak u svezi s gospodarstvom, neminovno je uraditi i značajne reforme našeg obrazovnog sustava.

Svjedoci smo kako naš obrazovni sustav uopće nije usklađen s potrebama tržišta rada. Nama nedostaje kadrova osposobljenih za specifična zanimanja i za stvarnu potrebu tržišta rada.

Zato i našu upisnu politiku moramo uskladiti s potrebama tržišta rada i kreirati je zajedno sa svim zainteresiranim sudionicima, a jedan od njih je svakako drvni klaster'', kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko - neretvanske županije na početku Konferencije koju u Hotelu Mostar o temi ''Centar izvrsnosti za drvo - korak do EU sredstava i izazovi i prilike drvne industrije F BIH'' organizira Drvni klaster Hercegovina, u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom.

''Zahvaljujem organizatoru što je našu županiju izabrao za održavanje ovako važne Konferencije. Nadam se da će izlaganja koja slijede i rasprave kroz ovu konferenciju doprinijeti prestanku loše prakse kad je u pitanju sektor šumarstva i naše šume.
Za sektor šumarstva i drvne industrije moramo pronaći najbolja rješenja koja ćemo ugraditi u sve naše strateške dokumente održivog razvitka'', zaključio je predsjednik Herceg.

O temi Konferencije, uvodna izlaganja imali su Željko Laketić, ministar gospodarstva i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi HNŽ.

Inače, cilj dvodnevne Konferencije jest osigurati interakciju između mjerodavnih institucija, sektorskih asocijacija, klastera, nevladinog sektora i interesnih skupina kako bi se naglasila važnost šumarstva i drvne industrije u BiH, te pokušaj iznalaženja rješenja za ključne izazove u drvnoj industriji, a to su nedostatak Zakona o šumama na županijskoj i federalnoj razini i neadekvatno školovanje specijaliziranog kadra potrebnog u ovom sektoru.