Promjena kanala FTV na lokaciji Crno brdo - Čapljina

...a u skladu s dozvolom RAK-a. Od 25. veljače na širem području Čapljine program FTV-a će moći biti praćen na 24. kanalu.

Do promjene kanala došlo je zbog smetnji koje uzrokuje emitiranje DTV s Biokova u zoni servisa lokacije Crno brdo.

Za vrijeme rada na lokaciji dolazit će do prekida u emitiranju programa za područje Čapljine, koja je u direktnoj zoni servisa, i Hutova, gdje RTVFBiH reemitira signal s Crnog brda.

(Fena)