Hercegovačka autocesta: Petlja je u Zvirovićima a ne u Međugorju

autocesta
autocesta
...BiH upućen je zahtjev za preimenovanje petlje u Zvirovićima.

Ispred Službe prostornog uređenja, uz zahtjev, predloženo je da se spomenuta petlja nazove po naselju Zvirovići ili eventualno Čapljina. Naime, nekom čudnom logikom "Autocesta", petlja u Zvirovićima se zove Međugorje, iako je spomenuto naselje od Zvirovića udaljeno pet kilometara. U izjavi za RPČ Ensad Karić direktora JP "Autoceste" je rekao:
"Ja razumjem negodovanje građana Čapljine, ali ipak Međugorje je jedan turistički brend, koji je poznat ne samo u regiji nego širom svijeta, pa smo se vodili mišlju da će ovaj kraj tako više profitirati. Držali smo da je naziv ‘Međugorje' snažan mamac za turiste da siđu s autoceste i posjete bilo koji od dijelova Hercegovine, bilo da se radi o Međugorju, Mostaru, Počitelju."

Očito je da iz JP "Autoceste" Federacije nisu konsultirali nadležne u općini Čapljina, koja ima neoborive argumente. Da su u "Autocestama" odluku prihvatili zdravo za gotovo svjedoče obilježja na autocesti prema Zvirovićima, na kojima se uopće ne spominju ni Zvirovići, ni Čapljina. Odluka je utoliko neobično jer između Zvirovića i Međugorja ima još jedno naselje, Miletina koja pripada Ljubuškom. S obzirom da je prostornim planom općine Čapljina u Zvirovićima uz gospodarsku predviđena i turistička zona, takva odluka JP "Autoceste" ne samo da ne odgovara stanju na terenu, nego bi za interese Zvirovića i općine Čapljina, bila višestruko štetna. Zaista je presedan da trasa autoceste od Studenaca do Počitelja i dalje, prolazi isključivo kroz čapljinsku općinu, a da se petlja zove Međugorje. Očito je da će iz "Autocesta" za nastavak suradnje s općinom Čapljina koja je neizbježna zbog nastavka radova na izgradnji autoceste prema Počitelju, morati navesti mnogo jače argumente od onih koje je u izjavi za Radiopostaju Čapljina iznio direktor Ensad Karić. Drugim riječima kazano ukoliko nadležne službe općine Čapljina, ostanu kod svojih argumenta koji su neoborivi, JP "Autoceste" mogu krenuti s preimenovanjem petlje, kao i na autocesti postavljenih oznaka.

 Autor: Radio Čapljina | Dušan Musa