U Europi oko pet milijuna ljudi boluje od autizma

autizam
autizam

.. ukupne populacije, što znači da u Europi ima oko pet milijuna osoba sa autizmom.

Autizam je ozbiljan doživotan, poremećaj koji nastaje zbog brojnih medicinskih uzroka, a manifestuje se smetnjama u normalnom razvoju. Autizam veoma utiče na način na koji se osoba odnosi i komunicira sa okolinom, a poremećaj utiče na vitalne oblasti psihološkog ponašanja i razvoja u ponašanju tokom cijelog života.

Ova bolest može da pogodi bilo koju obitelj, bez obzira na etničku ili socijalnu pripadnost, i četiri puta je učestaliji kod muškaraca nego kod žena. Radi garantovanja dostojansvenosti, osobe sa autizmom ne treba smatrati niti se prema njima odnositi kao prema populaciji koja nije sposobna da ostvari ciljeve kao što su nezavisnost ili samostalnost, jer imaju identične ljudske vrijednosti kao i bilo tko drugi i prema tome ista ljudska prava.

Države moraju da osiguraju osobama sa autizmom pristup adekvatnoj i ranoj dijagnostici i tretmanu, a u skladu sa međunarodno prihvaćenim medicinskim standardima. Osobama sa autizmom, također, se mora osigurati pristup standardnim servisima zdravstvene zaštite, a u skladu sa njihovim potrebama i u mjeri u kojoj su ti servisi dostupni generalnoj populaciji.

Odrasle osobe sa autizmom bi, također, trebalo da imaju koristi od kontinuiranog obrazovanja, s ciljem postizanja najveće moguće mjere nezavisnog načina života i uključenja u radnu sredinu, prenosi B92. Europski dan autizma obilježava se 3. listopada a bit će obilježen pod sloganom "Autizam Europa".