Njemački istraživači pronašli novi antibiotik u ljudskom nosu

nos
nos
Kako navodi ovaj list, istraživači su naveli kako je antibiotik koji proizvodi navedena bakterija do sada se pokazala efektivnom u lječnju kožnih infekcija, inficiranih rana i krvotoka.

Pored toga, kako su naveli, materija koju luči pronađena bakterija također pokazuje dobre rezultate u liječenju mrse. Ova infekcija je jedna od najoptornijih na antibiotike tako da bi pronalazak ove supstance mogao biti još značajniji.