Glazba je lijek za depresiju

Glazba je lijek za depresiju
Finski znanstvenici otkrili su da ljudi koji redovito idu na muzikoterapijske seanse imaju manje izražene simptome depresije no ljudi koji ne idu na takve seanse.

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u sturčnom časopisu „Journal of Psychiatry", a pokazuju da muzikoterapija može biti koristan dodatak terapiji koju inače primaju pacijenti koji boluju od depresije.

Profesor Christian Gold, ko-autor ovog istraživanja sa finskog sveučilišta Jyvaskyla, rekao je: „Naša ispitivanja pokazala su da muzikoterapija, kada se pridoda standardnoj skrbi koja uključuje lijekove, psihoterapiju i savjetovanje, pomaže ljudima da poboljšaju simptome depresije i anksioznosti."

Profesor Jaakko Erkkila, koji je također sudjelovao u istraživanju, dodao je da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ovi rezultati i kako bi se odredio odnos koristi i cijene muzikoterapije.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, depresija će do 2020. postati drugi zdravstveni problem u svijetu, odmah nakon bolesti srca i krvnih žila.

Muzikoterapija se već dugo diljem svijeta koristi za liječenje mnogih psihičkih stanja, a
dostupna je i u Hrvatskoj.

Lovro Lamot, dr. med.

mojdoktor.hr