Mostarske priče: Razgovor dva mostarca

- ooooo! (oduševljenje kad ga je vidio)
- eeeee! (javlja se i on njemu)
- ii? (pita ga kako je?)
- aaa!? (kao,nije nešto)
- uuuu! (ovaj ce zabrinuto)
- AE! (a ta ćeš, tako je)