Hercegovački vicevi: Škola i jedinice

Mate kaže da je dobio jedan iz matematike, tjelesnog, hrvatskog i vjeronauka. Ćaća se ljuti i pita malog Matu zašto, te on počne objašnjavati.
Mate:
- "Tjelesni. Prvo je profesor tražio da stojimo na jednoj nozi, pa da onda dignemo drugu."
Ćaća:
- "Pa na kojoj ćeš onda onoj stvari onda stajati!?"
Mate:
- "To sam i ja reka."
Mate:
- "Hrvatski. Profesorica je htjela da svatko kaže jednu rečenicu. Prvo se javio Marko i reka da Janica voli Matea, a onda se javio Filip i reka da Janica voli Pericu."
Ćaća:
- "Pa ta Janica je prostitutka!"
Mate:
- "To sam i ja reka."
Mate:
- "Matematika. Profesorica me pitala kolko je 2+3 i ja sam reka 5, a onda je pitala kolko je 3+2."
Ćaća:

- "Pa to je isti ku.ac!"
Mate:
- "Isto to sam i ja reka."
Mate:
- "Vjeronauk. Profesor je govorio da Isus živi svugdje i ja sam ga pitao da li živi u podrumu našeg susjeda, a on je odgovorio da."
Ćaća:
- "Krvi mi nije moguće, pa naš susjed nema podrum!"
Mate:
- "To sam i ja reka."