Hercegovački vicevi: Posušak, Ljubušak i ovca

Posušak mu kaže da nema problema jer će ovca trčati za njima.

Vozi Ljubušak 40 na sat i ovca trči za njim, vozi 70 na sat - ovca trči, 100 na sat - ovca trči, 140 na sat - ovca još uvijek trči.

Pogleda Ljubušak Posušaka i kaže mu:
-"Zemljače , ova ovca ti nešto isplazila jezik"
Pita Posušak :
-Na koju stranu?
Ljubušak :
-Na livu .
Posušak :
-U pajdo, sad ce te počet priticat !