Hercegovački vicevi: Posušak i Talijanka

Kud ćeš da te bacim u more, krvi ti ?? Ponovno će Talijanka: - Bacha mi a mor ! - Ajd kad si već navalila. - i baci Posušak nju u more, a Talijanka počne vikati: - Ajuto, ajuto (u pomoć, u pomoć).

A Posušak kaže: - Nije more ljuto, već je slano.