Hercegovački vicevi: Hercegovac i pismo iz dijaspore

Hercegovački vicevi: Hercegovac i pismo iz dijaspore
Draga ženo, ne mogu ovaj misec poslat plaću, pa ti šaljen 100 pojubaca ....jubavi moja. Tvoj muž Mate.
Prođe malo, a Mate dobi odgovor od Ruže:
- Najdraži moj mužiću, Hvala ti za tih 100 pojubaca; evo ti šajen detalje troškova:
1. Susid se složija da mu platin troškove razbijenog prozora sa 2 pojupca misečno
2. Električar se složija da mu platin struju pojupcima, ali tek nakon mog sedmog pojupca
3. Vlasnik našeg stana dolazi svaki dan i traži 2 do 3 pojupca umjesto mjesečne najamnine
4. Vlasnik dućana nije prihvatija samo pojupce...pa san mu priuštila i nike druge stvari
5. Ostali troškovi: 40 pojubaca
Molin te, ne brini se za mene...ostalo mi je jos nekih 35 pojubaca i nadam se da ću uspiti rastegnuti ovaj misec. Oću li isto tako planirat i za idući mjesec, molin te, reci mi šta da radin !
Tvoja najdraža ženica Ruža