FOTO/VIDEO  Upozoreni smo, čovječanstvu tek slijedi pravi pakao!

more
more

On upozorava da porast temeperature od samo dva stupnja predstavlja ogromnu opasnost za čovječanstvo!

Istraživanje koje je sproveo James otkriva da će u narednih 50 godina visina mora porasti za 15 metara. Takođe, on napominje da bi porast temperature od samo jednog stupnja mogao izazvati da nivo mora poraste za 5 do 10 metara.

U narednom periodu će biti povećan broj ekstremnih olujnih nepogoda. Hansen je zajedno sa 16 naučnika radio na ovom istraživanju i svi su došli do jednog istog zaključka - ovo je upozorenje za čovječanstvo!

Njihov zaključak se temelji na otapanju lednika i ledenih santi na Grenlandu i Antarktiku. Napominju da bi sa porastom globalnih temperatura došlo do bržeg otapanja, čime bi se velike količine hladne vode proširile svjetskim morima i izazvale promjene cirkulacije.

Upravo ovo bi dovelo do porasta nivoa mora, a mi ne bismo mogli ništa da uradimo kako bi to spriječili.

- Remećenje društva i ekonomske posljedice će bti samo jedan u nizu događaja koji bi mogli da se dogode do kraja vijeka, a podizanje nivao mora bi moglo biti pogubno - rekao je James.