FOTO  U okviru projekta EKO VOŽNJA SEUH održao radionicu

seuh
...„EKO VOŽNJA - Ecodriving ECOWILL". Radi popularizacije Eko vožnje, kao jedne od najjeftinijih mjera za provedbu politike energetske učinkovitosti u prometu, održana je jednodnevna radionica kako bi se što kvalitetnije implementirao standard Eko vožnje u program izobrazbe kandidata za vozače i provedba kampanje među licenciranim vozačima.

Što je eko vožnja?

Eko vožnja je jedan moderniji, inteligentniji i sigurniji stil upravljanja automobilom, a sve s misijom smanjenja potrošnje goriva, a samim time i smanjenja emisija CO2 i ostalih štetnih plinova. Prosječna očekivana ušteda takvog načina vožnje je oko 2l na 100 km. Ako to prevedemo u brojke na godišnjoj razini ušteda iznosi (samo za gorivo) između 650-750 KM.

Provedbom projekta očekuje se ukupno smanjenje emisija CO2 u iznosu od 8 Mtona do 2015. godine, kroz usvojenu ekološki optimiranu vožnju budućih vozača koji usvoje pravila eko vožnje.

Inteligentna energija

Inteligentna energija u Europi (eng. Intelligent Energy Europe - IEE) čini treću komponentu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP). Provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (eng. Executive Agency for Competitiveness and Innovation - EACI), uz suradnju i nadzor Opće uprave za energetiku (eng. DG Energy).

Program doprinosi ostvarenju ciljeva europske energetske i ekološke politike promoviranjem korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, te energetski učinkovitog prijevoza putem financiranja aktivnosti koje doprinose uklanjanju tržišnih prepreka, promjenama u ponašanju, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast energetske učinkovitosti i tržišta obnovljivih izvora energije.