U Hrvatskoj testirane 5G frekvencije

U Hrvatskoj testirane 5G frekvencije
Uz suglasnost Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), Vipnet je dobio privremenu dozvolu za korištenje radio-frekvencijskog spektra na 3500 MHz, uz pomoć koje je na području Grada Jastrebarskog započeo s testiranjem novih tehnologija koje prethode uvođenju 5G mreža. Tijekom testiranja ostvarene su brzine prijenosa podataka od 700 Mbit/s.

Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr.sc. Dražen Lučić povodom Vipnetova testiranja 5G frekvencija je izjavio: „Operatori mreža pokretnih komunikacija u Hrvatskoj su i do sada bili među prvima koji su uvodili suvremena tehnološka rješenja, pa smo uvjereni će Hrvatska biti jedna od država u kojoj će uskoro biti uvedena i 5G tehnologija."

Provedena testiranja TDD načina prijenosa mobilnih podataka će u velikoj većini slučajeva biti korištena i nakon implementacije 5G tehnologije. Posebnost ovakvog načina prijenosa podataka je da se na 3500 MHz download i upload podataka odvijaju na istoj frekvenciji i da se pritom efikasnije koristi spektar.

Komentirajući testiranje jednog od budućih 5G frekvencijskih pojasa te budućih naprednih tehnika prijenosa mobilnih podataka, Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku Vipneta izjavio je kako očekuje da će Republika Hrvatska i nakon implementacije 5G zadržati visoku poziciju u EU kad je riječ o kvaliteti mobilnih mreža.

vidi.hr