FOTO  Trebamo li početi ozbiljnije koristiti sunčevu energiju?

Sunce je nama najbliža zvijezda te, neposredno ili posredno, izvor gotovo sve raspoložive energije na Zemlji. Sunčeva energija potječe od nuklearnih reakcija u njegovom središtu, gdje temperatura doseže 15 milijuna °C. Radi se o fuziji, kod koje spajanjem vodikovih atoma nastaje helij, uz oslobađanje velike količine energije. Svake sekunde na ovaj način u helij prelazi oko 600 milijuna tona vodika, pri čemu se masa od nekih 4 milijuna tona vodika pretvori u energiju. Ova se energija u vidu svjetlosti i topline širi u svemir pa tako jedan njezin mali dio dolazi i do Zemlje. Nuklearna fuzija odvija se na Suncu već oko 5 milijardi godina, kolika je njegova procijenjena starost, a prema raspoloživim zalihama vodika može se izračunati da će se nastaviti još otprilike 5 milijardi godina. Iako je sunčeva energija uzročnik većine izvora energije, u ovom poglavlju koncentrirat ću se na direktno iskorištavanje sunčeve energije. Pod optimalnim uvjetima, na površini Zemlje može se dobiti 1 kW/m2, a stvarna vrijednost ovisi o lokaciji, godišnjem dobu, dobu dana, vremenskim uvjetima itd. U BiH je prosječna vrijednost dnevne insolacije na horizontalnu plohu 3-4,5 kWh/m2. Na karti koja prikazuje insolacijski nivo vidi se da Europa nije na vrlo pogodnom području za eksploataciju, ali unatoč tome u Europi je direktno iskorištavanje sunčeve energije u velikom porastu. Većinom je to rezultat politike pojedinih država koje subvencioniraju instaliranje elemenata za pretvorbu sunčeve energije u iskoristivi oblik energije. Osnovni problemi su iskorištavanja su mala gustoća energetskog toka, velike oscilacije intenziteta zračenja i veliki investicijski troškovi.

Pretvaranje solarne energije u toplinsku putem kolektora za zagrijavanje vode i korištenje iste za zagrijavanje potrošne sanitarne vode predstavlja najisplativiji način iskorištavanja solarne energije. O ovakvom obliku grijanja sanitarne vode svakako vrijedi razmisliti jer je energija sunca ekološki čista i stalna, odnosno može se koristiti tijekom cijele godine. Također, osim što je besplatna, troškovi ugradnje sistema su mali u odnosu na vijek eksploatacije i plaćaju se samo jedanput prilikom ugradnje sistema.

Osnovni principi direktnog iskorištavanja energije Sunca su:

solarni kolektori - pripremanje vruče vode i zagrijavanje prostorija
fotonaponske ćelije - direktna pretvorba sunčeve energije u električnu energiju
fokusiranje sunčeve energije - upotreba u velikim energetskim postrojenjima

Galerijom slika želimo pokazati neke od savršenih ideja koje se zasigurno mogu koristiti diljem Bosne i Hercegovine

HERCEGOVINA.info