Privatnost na Facebooku

Privatnost na Facebooku

Tokom studije australske podružnice Sophosa u kojoj je obuhvaćeno 100 korisnika Facebooka napravljena su dva lažna profila. Nakon što je odabranoj skupini korisnika s tih lažnih profila poslan zahtjev da postanu prijatelji, zahtjev s jednog je 41%, a drugog 46%, korisnika automatski prihvatilo.

Nakon što su korisnici postali "prijatelji" s lažnim Sophosovim profilima kod 89% korisnika omogućen je pristup informacijama o datumu rođenja, adresama elektroničke pošte, u koju školu su išli i brojnim drugim privatnim podacima. Kod polovice korisnika bile su dostupne informacije o gradu ili kvartu u kojem žive, a mnogi su dijelili i informacije o svojim prijateljima i obitelji.

Bug