Najava Znanstveno stručnog skupa Zaštita i upravljanje vodama

Najava Znanstveno stručnog skupa Zaštita i upravljanje vodama

Znanstveno stručni skup će pratiti 4 aktualne teme:

- Zaštita voda, stanje voda i o vodnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice

- Upravljanje vodama, sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta

- Sustavi javne vodoopskrbe, pročišćavanje otpadnih voda i razvojni projekti

- Vodna politika, planiranje, međunarodna suradnja i društvena odgovornost

Cilj je povezati znanost i struku radi iznalaženja mogućih rješenja za upravljanje i zaštitu voda koje će se u vidu preporuka predložiti donositeljima odluka za definiranje sustava kojim će se uskladiti održivo upravljanje vodama.
Na Skupu će biti predstavljenje metode u obradi i pročišćavanju otpadnih voda te ostale tehnološke mogućnosti i iskustva tvrtki iz Austrije, Slovenije i Hrvatske. Također će biti riječi o pripremama Plana upravljanja vodama vodnog područja i komunalni infrastrukturni projekti na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacionalnoj strategiji, problemu zaslanjenosti i utjecaju na poljoprivredu te stanju i perspektivama vodoprivrede u Županiji.
Izvod iz najave Skupa, dr.sc. Mirjane Milićević, predsjednice Organizacijskog odbora:

Neizbježan je osvrt na vodu kao energetski resurs, posebno u našoj županiji gdje samo u sustavu rijeke Neretve ima 6 hidroenergetskih objekata izuzevši reverzibilnu HE Čapljina koja koristi vode Trebišnjice. S aspekta energetike, vode su tretirane kao važan energetski resurs ali upravo korištenje voda u hidroenergetskim zahvatima određuje intenzitet cirkulacije što ostavlja posljedice u drugim područjima odnosno prirodnom sustavu. Konkretno u našoj županiji izražen je problem upravljanja vodama čije se posljedice već uvelike osjete u ekosustavima Hutovog blata i delte Neretve.

Sve su to problemi koji muče i susjedne zemlje Hrvatsku i Crnu Goru jer nas povezuje krška podloga koja ne prepoznaje administrativne granice već ima izrazito razvijenu mrežu podzemne cirkulacije voda koju je često nemoguće pratiti. U takvom stanju neizbježna je kvalitetna suradnja koja sad, kad smo na vratim Europske unije dozvoljava korištenje predpristupne pomoći putem prekogranične suradnje. Ova suradnja je prepoznata u Republici Hrvatskoj kao ozbiljan iskorak u predstojećim aktivnostima stoga će na Skupu sudjelovati zamjenik ministra iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, predstavnici Hrvatskih voda i gradonačelnica grada Metkovića. Također su u rad uključeni kolege znanstvenici iz UNESCO-a, direktor WWF-a, direktorica REC-a te predstavnici resornih federalnih i županijskih ministarstava.