FOTO  Interakcija sudionika i mnoštvo primjera iz prakse na seminaru Rukovoditeljske vještine

Interakcija sudionika i mnoštvo primjera iz prakse na seminaru Rukovoditeljske vještine

...„Rukovoditeljske vještine". Partnerska organizacija i ovog puta bila je Adizes South East Europe - ASEE. Seminar se zbog velikog interesa održao dva dana što i dokazuje kako je tematika rukovođenja ljudima vrlo značajna i zahtjeva širok spektar znanja i vještina.

Zanimljivo i dinamično predavanje oba dana održao je Hrvoje Bogdan, partner i direktor ASEE Hrvatska. Sudionici, predstavnici privatnog, javnog i NVO sektora, su kroz mnogo primjera iz prakse i interakciju s predavačem čuli kako razvijati svoje zaposlene, delegirati zadatke te postići preuzimanje odgovornosti.

Zahvala sudionicima na aktivnom sudjelovanju i uspješno ostvarenoj suradnji.

Centar za obuke INTERA TP-a najavljuje i sljedeći zanimljivi dvodnevni seminar, u suradnji s ASEE-om, pod nazivom „FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE". Seminar će se održati 16. i 17.6., a sve informacije o seminaru i načinu prijava možete pogledati na linku http://bit.ly/1WCeCF7